Automaattinen teksti

Luodaan, muokataan ja lisätään automaattisia tekstejä. Muotoiltu teksti, kuvien, taulukoiden ja kenttien tekstit voidaan tallentaa automaattisina tekstileikkeinä. Tekstileikkeet lisätään sujuvasti asiakirjaan kirjoittamalla automaattisen tekstin pikavalintakoodi ja painamalla sitten F3-näppäintä.

tip

Voidaan myös napsauttaa Automaattinen teksti -kuvakkeen jälkeistä nuolivalitsinta Lisää-palkissa ja valita sitten lisättävä tekstileike.


Toiminnon käyttäminen:

Valitse Muokkaa - Automaattinen teksti

+F3

Lisää-palkissa napsauta

Icon

Automaattinen teksti


Automaattisen tekstin käyttäminen

Automaattinen teksti

Automaattinen teksti -valintaikkunassa luetellaan automaattisten tekstien luokat ja merkinnät.

Ehdota nimeä kirjoitettaessa

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

Nimi

Kentässä näkyy luettelosta valitun automaattisen tekstimerkinnän nimi. Jos asiakirjassa on tekstivalinta, kenttään kirjoitetaan uuden automaattisen tekstin merkintänimi, napsautetaan Autom.teksti -painiketta ja valitaan sitten Uusi.

Pikavalinta

Esillä on valitun automaattisen tekstin lyhennekoodi. Kun luodaan uusi automaattinen teksti, sille voidaan kirjoittaan käytettävä pikavalinta.

Luetteloruutu

Luettelossa on automaattisen tekstin luokat. Luokan tekstimerkinnän tarkastelemiseksi kaksoisnapsautetaan luokkaa tai napsautetaan plus-merkkiä (+) luokan edessä. Käsiteltävään asiakirjaan tekstileike lisätään valitsemalla merkintä luettelosta ja napsauttamalla sitten Lisää-painiketta.

Vihje-kuvake

Automaattisen tekstin merkintöjä voi vetää hiirellä luokasta toiseen.


Lisää

Lisätään automaattinen teksti käsiteltävään asiakirjaan.

Huomautus-kuvake

Kun muotoilematon tekstileike lisätään kappaleeseen, teksti muotoillaan vallitsevalla kappaletyylillä.


Sulje

Suljetaan valintaikkuna tallentaen kaikki muutokset.

Automaattinen teksti

Napsautetaan esille toiminnon lisäkomennot, esimerkiksi uuden tekstileikemerkinnän luomiseksi käsiteltävän asiakirjan tekstivalinnasta.

Uusi

Luodaan uusi automaattisen tekstin merkintä käsiteltävän asiakirjan valinta-alueesta. Merkintä lisätään valittuna olevaan automaattisen tekstin luokkaan. Nimeäminen pitää tehdä ennen kuin tämä komento on käytettävissä.

Uusi (vain teksti)

Luodaan uusi automaattisen tekstin merkintä vain käsiteltävän asiakirjan valinta-alueen tekstiosuudesta. Mukaan ei oteta kuvia, taulukoita, eikä muita objekteja. Nimeäminen pitää tehdä ennen kuin tämä komento on käytettävissä.

Kopioi

Kopioidaan valittu automaattinen teksti leikepöydälle.

Korvaa

Korvataan luettelosta valittu automaattinen teksti käsiteltävän asiakirjan valinnalla.

Nimeä uudelleen

Avataan Nimeä automaattinen teksti uudelleen -valintaikkuna, jossa valitun tekstileikkeen merkinnän nimi voidaan vaihtaa.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä vahvistuskyselyn jälkeen.

Muokkaa

Avataan valitulle tekstileikkeelle erillinen asiakirja muokkaamista varten. Tehdään tarvittavat muutokset, valitaan Tiedosto - Tallenna automaattinen teksti ja valitaan sitten Tiedosto - Sulje.

Makro

Avataan Liitä makro -valintaikkuna, jossa makro voidaan kytkeä valittuun automaattisen tekstin merkintään.

Käyttäjä voi myös hyödyntää makroja, jotka on linkitetty johonkin saatavilla olevaan automaattisen tekstin merkintään, nyt luotavassa merkinnässä. Automaattisen tekstin merkinnät pitää luoda "vain teksti" -asetuksin. Esimerkiksi, lisätään <field:company> -merkkijono tekstimerkintään ja LibreOffice korvaa merkkijonon vastaavan tietokantakentän sisällöllä.

Tuo

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

Luokat

Lisätään, nimetään uudestaan tai poistetaan automaattisen tekstin luokkia.

Muokkaa luokkia

Lisätään, nimetään uudestaan tai poistetaan automaattisen tekstin luokkia.

Luokka

Esitetään valitun automaattisen tekstin luokan nimi. Luokan nimen vaihtamiseksi kirjoitetaan uusi nimi ja napsautetaan sitten Nimeä uudelleen -painiketta. Uuden luokan luomiseksi kirjoitetaan nimi ja sitten napsautetaan Uusi-painiketta.

Polku

Näkyvillä on nykyinen polku kansioon, johon valitun automaattisen tekstin luokan tiedostot ovat talletettu. Jos ollaan luomassa luokkaa, valitaan talletettavien luokan tiedostojen kansio.

Uusi

Luodaan uusi automaattisten tekstien luokka, jolle käytetään Luokka-ruutuun kirjoitettua nimeä.

Nimeä uudelleen

Valitun automaattisen tekstin luokan nimi vaihdetaan Luokka-ruutuun kirjoitettuun nimeen.

Valintaluettelo

Luettelossa on automaattisen tekstin luokat ja niitä vastaavat polut.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä ilman vahvistuskyselyä.

Polku

Avataan Valitse polut -valintaikkuna, jossa voidaan valita kansio, johon automaattinen teksti talletetaan.

Uuden polun lisäämiseksi automaattisen tekstin kansioon napsautetaan Polku-painiketta Automaattinen teksti -valintaikkunassa.

Linkkien tallennussuhde

Tällä alueella asetetaan tapa, jolla LibreOffice tallentaa (hyper)linkit automaattisessa tekstissä niiden kansioon.

Tiedostojärjestelmä

Automaattisissa teksteissä esiintyvät tietokoneen sisäiset (hyper)linkit ovat suhteellisia.

Internet

Tekstien linkit tiedostoihin kotisivun palvelimella ovat suhteellisia.

Please support us!