Luo automaattinen tiivistelmä

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents. You can specify the number of outline levels as well as the number of paragraphs displayed therein. All levels and paragraphs under the respective settings are hidden.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Tiedosto - Lähetä - Luo automaattinen tiivistelmä


Sisällytetyt jäsennystasot

Annetaan uuteen asiakirjaan kopioitavien jäsennystasojen syvyys. Jos esimerkiksi valitaan 4 tasoa, kaikki kappaleet (otsikot), jotka on muotoiltu Otsikko 1 ... 4 -tyyleillä, tulevat mukaan. Samoin sisällytetään otsikon jälkeisiä kappaleita Alipisteitä tasolla -ruudun mukaisesti.

Alipisteitä tasolla

Määrätään otsikoiden jälkeisten tiivistelmään tukevien kappaleiden enimmäismäärä. Kaikki ne kappaleet sisällytetään enimmäismäärään asti, jotka ovat ennen seuraavaa otsikkotyylistä kappaletta (otsikkoa).

Please support us!