Muotoilu

Valikossa määritellään kaavojen ulkonäköä.

Fontit

Esitellään kaavoissa käytettävät fontit.

Kirjasimen koko

Tätä valintaikkunaa käytetään kaavan kirjasinten kokojen määrittämiseen. Valittu peruskoko skaalautuu suhteellisena kaikkiin kaavan elementteihin.

Välistys

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Tasaus

Sekä monirivisten kaavojen, että monikaavaisten rivien tasaus voidaan asettaa Monirivinen kaava ladotaan käyttämällä NEWLINE-käskyä komentoikkunassa.

Tekstitila

Vaihdetaan tekstitilaan ja pois. Tekstitilassa kaavat esitetään tekstirivin kokoisina.

Please support us!