Näytä

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Zoomaus

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Lähennä

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Loitonna

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Näytä kaikki

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Päivitä

Tämä toiminto päivittää kaavan asiakirjaikkunassa.

Komentoikkunassa tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti, jos automaattinen näytön päivitys on aktiivinen.

Automaattinen näytön päivitys

Kun tämä toiminto valitaan, muutettu kaava päivittyy automaattisesti näytöllä. Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, kaava päivittyy vain valittaessa Näytä - Päivitä tai painettaessa F9.

Elementit

Lyhyesti: tämä osio on luettelo operaattoreista, funktioista, symboleista ja muotoilutekijöistä, jotka voidaan lisätä kaavaan.

Tilarivi

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Koko näyttö

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Please support us!