Valikot

Valikosta löytyvät kaikki LibreOffice Mathin komennot. Siellä on luettelo kaikista operaattoreista ja kaava-asiakirjojen sekä niihin sisältyvien objektien muokkaamis-, esittämis-, järjestely-, muotoilu- ja tulostustoiminnoista. Useimmat valikkotoiminnot ovat aktiivisia vain, kun kaavaa luodaan tai muokataan.

Huomautus-kuvake

Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.


Varoitus-kuvake

Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.


Tiedosto

This menu contains the general commands for working with formula documents, such as create, open, save and print.

Muokkaa

Tämän valikon toiminnoilla muokataan kaavoja. Perustoimintojen (esimerkiksi kopiointi) lisäksi valikossa on LibreOffice Mathin erikoistoimintoja, kuten paikanvaraajien ja virheiden etsintä.

Näytä

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Muotoilu

Valikossa määritellään kaavojen ulkonäköä.

Työkalut

Valikossa käytetään ja muokataan symbolikirjastoa tai tuodaan ulkoisia kaavoja tiedostoina tai leikepöydän kautta. Käyttöliittymän ja ohjelma-asetusten säätäminen onnistuvat nekin tässä valikossa.

Ikkuna

Ikkunavalikossa voit avata uuden ikkunan sekä katsella asiakirjaluetteloa.

Help

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.

Please support us!