Tekstin kirjoittaminen

Miten syötetään kirjoitusta, jota ei tulkita?

Eräät tekstijonot tulkitaan automaattisesti operaattoreiksi. Joskus tämä ei ole toivottavaa. Jos halutaan kirjoittaa W* (kirjain asteriski yläindeksin kera), asteriski tulkitaan kertomerkiksi. Suora teksti joudutaan laittamaan lainausmerkkeihin tai lisäämään tilamerkkejä.

Esimerkkejä:

Tuodussa MathType-kaavassa on seuraava merkkijono:

W rSup { size 8{*} }

Jos Math on asetettu muuntamaan tuodut MathType-kaavat ( - Lataus ja tallennus - Microsoft Office -toiminnossa), kaavassa näkyy paikanvaraaja asteriskin asemesta.

Vaihda koodi {*} koodiksi {} * {} kuten seuraavassa kaavassa:

W rSup { size 8{} * {} }

Koodi W^"*" voidaankin kirjoittaa suorana tekstinä.

Eräät kaavat alkavat = -merkillä. Käyttämällä koodia "=" merkki kirjoitetaan suorana tekstinä.

Please support us!