Kaavan osien yhdistely sulkeilla

Osamäärien lisääminen kaavoihin

Siinä tapauksessa, että osamäärän osoittaja tai nimittäjä koostuu tulosta, summasta tai muusta sellaisesta, yhteen kuuluvat arvot on pantava sulkeisiin.

Käytetään syntaksia:

{a + c} over 2 = m

tai

m = {a + c} over 2

Please support us!