Välit

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Muotoilu - Välistys


Spacing Dialog

Luokka-painiketta käyttäen valitaan kaavan osa, jolle välistys määritetään. Ikkunan ulkoasu riippuu luokkavalinnasta. Esikatseluikkunassa näkyy, mitä mahdollista välistystä ollaan muuttamassa viereisiltä valintariveiltä.

Luokka

Painikkeella valitaan luokka, josta välistystä muutetaan.

Välit

Määritetään välistykset muuttujien ja operaattoreiden välille, riveille sekä juurrettavien ja juurimerkkien välille.

Välit

Defines the spacing between variables and operators.

Riviväli

Determines the spacing between lines.

Juurimerkkivälit

Determines the spacing between the root sign and radicals.

Indeksit

Ylä- ja alaindeksien välistys määritetään.

Yläindeksi

Determines the spacing for superscript indexes.

Alaindeksi

Determines the spacing for subscript indexes.

Murtoluvut

Määrittää murtoviivan ja osoittajan tai nimittäjän välistyksen.

Osoittaja

Determines the spacing between the fraction bar and the numerator.

Nimittäjä

Determines the spacing between the fraction bar and the denominator.

Jakoviivat

Määrittää murtoviivan lisäpituuden ja -paksuuden.

Lisäpituus

Determines the excess length of the fraction line.

Paksuus

Determines the weight of the fraction line.

Rajat

Määritetään summamerkin ja rajaehtojen välistys.

Yläraja

Determines the spacing between the sum symbol and the upper limit.

Alaraja

Determines the spacing between the sum symbol and the lower limit.

Sulkeet

Sulkeiden ja sisällön välinen etäisyys määritetään.

Lisäkoko (vaakasuunnassa)

Determines the vertical distance between the upper edge of the contents and the upper end of the brackets.

Välit

Determines the horizontal distance between the contents and the upper end of the brackets.

Skaalaa kaikki sulkeet

Kaikentyyppisistä sulkeista tulee skaalautuvia. Kirjoitettaessa nyt ( a over b) komentoikkunassa sulkeet ulottuvat koko argumentin korkeuteen. Normaalisti tämä vaikutus saadaan komennolla: left ( a over b right ).

Lisäkoko

Adjusts the percentage excess size. At 0 percent the brackets are set so that they surround the argument at the same height. The higher the entered value is, the larger the vertical gap between the contents of the brackets and the external border of the brackets. The field can only be used in combination with Scale all brackets.

Matriisit

Säädetään matriisin alkioiden suhteellista välistystä.

Riviväli

Determines the spacing between matrix elements in a row.

Sarakkeiden välit

Determines the spacing between matrix elements in a column.

Symbolit

Säädetään määresymbolien etäisyys muuttujista

Ensisijainen korkeus

Defines the height of the symbols in relation to the baseline.

Vähimmäisväli

Determines the minimum distance between a symbol and variable.

Operaattorit

Määrittää operaattorin välistyksen muuttujiin tai numeroihin.

Lisäkoko

Determines the height from the variable to the operator's upper edge.

Välit

Determines the horizontal distance between operators and variables.

Reunat

Lisää reunat kaavaan. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, jos kaava liitetään LibreOffice Writerin tekstiasiakirjaan. Kun asetuksia tehdään, pitää varmistua, ettei käytä arvona 0:aa, sillä se aiheuttaa ongelmia ympäröivän tekstin kanssa lisäyskohdassa.

Vasen

The left border is positioned between the formula and background.

Oikea

The right border is positioned between the formula and background.

Yläreuna

The top border is positioned between the formula and background.

Alareuna

The bottom border is positioned between the formula and background.

Esikatselukenttä

Displays a preview of the current selection.

Oletus

Muutokset tallennetaan oletuksiksi kaikille uusille kaavoille. Ennen muutosten tallentumista on vielä varmistuskysely.

Save Default Dialog

Please support us!