Fontit

Esitellään kaavoissa käytettävät fontit.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Muotoilu - Fontit


Font Type Dialog

Kaavan fontit

Voidaan määrittää kirjasintyypit muuttujille, funktioilla, numeroille ja lisättävälle tekstille, joista kaavan elementit koostuvat.

Fontit-valintaikkunan valintalistoilla on esillä kaikkien elementtien oletusfontit. Vaihtaaksesi erilaiseen fonttiin, napsauta ensin Muuta ja valitse sitten elementtilaji. Uusi valintaikkuna tulee esille. Valitse ensin fontti ja määritteet, sitten napsautat OK. Jos muutos halutaan voimaan pysyvästi oletusfonttina, napsautetaan Oletus-painiketta.

note

Jos halutaan kirjoittaa erilliset tekstiosiot eri fontilla kuin koko teksti, käytetään Font-käskyä komentoikkunassa.


Muuttujat

Kaavan muuttujille voidaan valita oma fonttinsa. Esimerkiksi kaavassa x=SIN(y), x ja y ovat muuttujia, joissa kyseinen fonttimääritys näkyy.

Funktiot

Valitaan fontti funktioiden nimille ja ominaisuuksille. Esimerkiksi kaavassa x=SIN(y) funktiota ovat =SIN( ).

Luvut

Kaavan luvuille on valittavissa oma fonttinsa

Teksti

Tässä määritetään kaavadokumentit tekstiosan kirjasintyyppi.

Mukautetut fontit

Tässä Fontit-valintaikkunan osassa voidaan määrittää kirjasintyyppejä, joita käytetään Serif, Sans tai Fixed -määreillä kaavassa. Käytettävissä on kolme kirjasinperhettä, Antiikva (Serif), Groteski (Sans) ja Kiinteä (Fixed). Niihin voidaan lisätä mikä tahansa asennettu fontti. Lisäys tapahtuu Muuta-painikkeen kautta, minkä jälkeen lisätty fontti on valittavissa kyseiseltä valintalistalta.

Näitä mukautettuja fontteja käytetään vaihdettaessa kirjasinta FONT-komennolla komentoikkunassa.

Antiikva

Määrätään, mitä fonttia käytetään päätteellisenä kirjasintyyppinä. Päätteet ovat pieniä "opasviivoja" joita esiintyy esimerkiksi ison A-kirjaimen päädyissä, kun käytetään Times-antiikvaa. Päätteiden käyttö helpottaa ja nopeuttaa lukemista suuntaamalla lukijan katseen rivin linjalle.

Groteski

Voidaan määrätä kirjasin, jota käytetään päätteettömänä fonttityyppinä.

Kiinteä

Määrätään, mitä kirjasinta käytetään tasavälisenä kirjasintyyppinä.

Muuta

Valitse joku tämän ponnahdusvalikon vaihtoehto päästäksesi Fontit-valintaikkunaan, josta voidaan poimia vastaavan kaava- tai mukautetun fontin kirjasintyyppi ja leikkausmääritteitä.

Oletus

Muutokset tallennetaan oletuksiksi kaikille uusille kaavoille tästä painikkeesta napsauttamalla. Muutokset vahvistetaan napsauttamalla Kyllä-painiketta.

Save Default Dialog

Please support us!