Muotoilu

Kirjoitettava käsky

Symbol in Elements pane

Selite

lsup

Icon

vasen yläindeksi

csup

Icon

yläindeksi suoraan merkin päällä

^ or sup or rsup

Icon

oikea eksponentti

binom

Icon

binomi

newline

Icon

rivin vaihto

lsub

Icon

vasen alaindeksi

csub

Icon

indeksi suoraan merkin alla

_ or sub or rsub

Icon

oikea alaindeksi

stack{...}

Icon

pino

`

Icon

kapea väli, välike

alignl

Icon

tasaus vasemmalle

alignc

Icon

vaakakeskitys

alignr

Icon

tasaus oikealle

matrix{...}

Icon

Matriisi

~

Icon

väli

nospace{e1 e2 ...}

Vähennetään vaakaväliä kaavaelementtien välillä


Muotoilu

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Please support us!