Määritteet

Kirjoitettava käsky

Symbol in Elements pane

Selite

acute

Icon

akuuttiaksentti

bar

Icon

yläviiva, pituusmerkki, makron

bold

Icon

lihavointi

breve

Icon

yläkaari, breve, lyhyysmerkki

check

Icon

käänteinen sirkumfleksi, hattu, caron, pukki

circle

Icon

merkin yläpuolinen ympyrä

color

Käskyllä color vaihdetaan merkin väriä; ensin kirjoitetaan color-komento suoraan komentoikkunaan. Seuraavaksi syötetään merkin värikoodi: black, white, cyan, magenta, red, blue, green, tai yellow. Sitten tulevat väritettävät merkit.

dddot

Icon

kolme pistettä merkin päällä

ddot

Icon

kaksi pistettä merkin päällä, treema

dot

Icon

merkin yläpuolinen piste

grave

Icon

gravis-aksentti, laskeutuu oikealle

hat

Icon

merkin "katto", sirkumfleksi

ital

Icon

kursiivi

nbold

lihavoinnin poisto -määrite

nitalic

kursivoinnin poisto -määrite

overline

Icon

yläviiva, pituusmerkki, makron

overstrike

Icon

vaakaviiva merkkin läpi, yliviivaus

phantom

Icon

läpinäkyvä (näkymätön) merkki

tilde

Icon

tilde, merkin päälle

underline

Icon

merkin alapuolinen vaakaviiva, alleviivaus

vec

Icon

vektorinuoli, merkin päälle

widehat

Icon

suuri sirkumfleksi, leveä skaalautuva katto

widetilde

Icon

suuri tilde, säätyy merkin koon mukaan

widevec

Icon

suuri vektorinuoli, säätyy merkin koon mukaan


Please support us!