Yksi- ja kaksipaikkaiset operaattorit

Kirjoitettava käsky

Symbol in Elements pane

Selite

-

Icon

Vähennyslasku

-

Icon

Miinusmerkki

-+

Icon

Miinusplusmerkki(-+)

/

Icon

Jakolasku

*

Icon

Kertolasku (x)

+

Icon

Yhteenlasku(+)

+

Icon

Plusmerkki

+-

Icon

Plusmiinusmerkki(+-)

and or &

Icon

Boolen JA

boper

No symbol.

Kaksipaikkainen, eli binäärinen operaattori. Käyttäjän määrittämä symboli, jota käytetään binäärisenä operaattorina, seuraa koodia.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Yksipaikkainen, eli unaarinen operaattori. Käyttäjän määrittämä symboli, joka toimii yksipaikkaisena operaattorina, seuraa koodia.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Kertolasku, pistemerkillä

circ

Icon

Yhdistetyn kuvauksen merkki

div

Icon

Jakolasku

neg

Icon

Boolen EI

odivide

Ei symbolia.

Ympyröity kauttaviiva

odot

Ei symbolia.

Ympyröity piste (kertomerkki)

ominus

Ei symbolia.

Ympyröity miinusmerkki (vähennysmerkki)

oplus

Ei symbolia.

Ympyröity plusmerkki, xor, suorasumma

or or |

Icon

Boolen TAI-operaattori

otimes

Ei symbolia.

Ympyröity kertomerkki (x), tensoritulo

over

Icon

Jakolasku (murtolukuna)

times

Icon

Kertolasku (x)

widebslash

Ei symbolia.

Kenoviiva \ erottamassa kahta merkkiä: oikealla olevaa yläindeksiä ja vasemmalla olevaa alaindeksiä

wideslash

Ei symbolia.

Vinoviiva / erottamassa kahta merkkiä: vasemmalla olevaa yläindeksiä ja oikealla olevaa alaindeksiä


Yksi- ja kaksipaikkaiset operaattorit

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Please support us!