Indeksit ja eksponentit

Tässä on perustietoa LibreOffice Mathin indekseistä ja eksponenteista. Esimerkkien kokeileminen auttaa ymmärtämään käsitellyn aiheen yksityiskohtia. (Lainausmerkit ovat vain korostustarkoituksessa, eivät esimerkkien osana.)

Indeksi- ja eksponenttimerkit näkyvät päällekkäin, vasemmalle tasattuna perusmerkkiin. Esimerkiksi kirjoita a_2^3 tai a^3_2. Järjestys on vapaa. Koodien '_' ja '^' asemesta voidaan käyttää koodeja 'sub' ja 'sup'.

Seuraavat koodit eivät kuitenkaan ole enää sallittuja:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Kukin perusmerkin ylä- tai alaindeksipaikka voidaan käyttää vain kerran. On käytettävä sulkeita, jos haluttu tulos poikkeaa säännöstä. Seuraavat esimerkit valaisevat tätä:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Vihje-kuvake

Erona joihinkin kaavaeditoreihin, joissa "_" ja " ^ " vaikuttavat vain seuraavaan numeroon ("a_24" vaikuttaa vain "2"), LibreOffice Math viittaa koko lukuun, nimeen tai tekstiin. Haluttaessa ylä- ja alaindeksit eri etäisyyksille, lauseke voidaan kirjoittaa seuraavasti: a_2{}^3 tai a^3{}_2


Tensoreiden kirjoittamiseen LibreOffice Math tarjoaa useita vaihtoehtoja. Muissa sovelluksissa yleisen merkinnän "R_i{}^{jk}{}_l" lisäksi voidaan käyttää merkintöjä "R_i{}^jk{}_l" ja "{{R_i}^jk}_l".

Ylä- ja alaindeksit vasemmalle perusmerkistä voivat olla myös oikealle tasattuja. Tähän käytetään uusia käskyjä "lsub" ja "lsup". Käskyillä on sama vaikutus kuin koodeilla "sub" ja "sup", paitsi että ne vaikuttavat perusmerkistä vasemmalle. Katso myös "a lsub 2 lsup 3".

Säännöt, jotka koskevat yksikäsitteisyyttä ja sulkujen tarvetta, säilyvät samana. Periaatteessa, yllä mainittu voidaan tuottaa koodilla {}_2^3 a.

Huomautus-kuvake

Komennot "sub" ja "sup" ovat myös muodossa "rsub" ja"rsup".


Käyttämällä "csub" and "csup" -käskyjä voidaan ylä- ja alaindeksit kirjoittaa suoraan merkin ylä- ja alapuolelle. Esimerkiksi "a csub y csup x". Indeksien ja eksponenttien yhdistelmätkin ovat mahdollisia: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

Ylä- ja alaindeksit voidaan liittää useimpiin yksi- ja kaksipaikkaisiin operaattoreihin. Kaksi esimerkkiä: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" ja "a toward csub f b x toward csup f y".

Varoitus-kuvake

Varmista, että lisäät kaikki merkkejä erottavat välilyönnit näitä esimerkkejä komentoikkunaan kirjoittaessasi.


Please support us!