Muotoilu

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Toiminnon käyttäminen:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Muotoilu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Huomautus-kuvake

Kaavan paikanvaraajaan viitataan a-kirjaimella. Muotoilukomennot kohdistuvat tähän merkkiin. Voit korvata sen millä tahansa muulla merkillä.


Muotoiluvaihtoehdot

Superscript left Icon

Yläindeksi vasemmalla

Toiminto lisää yläindeksin paikkamerkistä vasemmalle. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa <?>lsup{<?>} -käsky.

Superscript top Icon

Yläindeksi päällä

Toiminto lisää yläindeksin paikkamerkin päälle keskelle.Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa suoraan <?>csup<?> -käsky.

Superscript right Icon

Yläindeksi oikealla

Toiminto lisää yläindeksin paikkamerkkiin keskelle.Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa suoraan <?>^{<?>} -käsky. Käytettävissä on myös käskyt rsup tai sup.

Vertical stack (2 elements) Icon

Pystypino (2 elementtiä)

Lisätään pystypino, jossa on kaksi paikkamerkkiä Voidaan myös kirjoittaa binom<?><?> suoraan komentoikkunassa.

New line Icon

rivin vaihto

Toiminto lisää dokumenttiin uuden rivin. Voit myös kirjoittaa newline suoraan komentoikkunassa.

Subscript left Icon

Alaindeksi vasemmalla

Toiminto lisää paikkamerkin ja vasemman alaindeksin. Komentoikkunaan kirjoitetaan <?>lsub{<?>} -käsky.

Subscript bottom Icon

Alaindeksi alla

Toiminto lisää paikkamerkin ja alaindeksin suoraan sen alle. Komentoikkunaan voit kirjoittaa käskyn <?> csub{<?>} suoraan.

Subscript right Icon

Alaindeksi oikealla

Toiminto lisää paikkamerkin ja alaindeksin oikealle. Komentoikkunaan voidaan kirjoittaa <?>_{<?>} -käsky. Alaviiva käskyssä voidaan korvata merkinnällä rsub tai sub.

Vertical stack (3 elements) Icon

Pystypino

Toiminto lisää kolme paikkamerkkiä päällekkäin. Komentoikkunaa käytettäessä kirjoitetaan stack {<?>#<?>#<?>} -käsky.

Small gap Icon

Kapea väli

Toiminto lisää pienen raon paikkamerkin ja seuraavan elementin väliin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa suoraan: `. Käskyn on sijaittava symbolin, merkin tai kokonaisen komennon yhteydessä vasemmalla tai oikealla puolella.

Align left Icon

tasaus vasemmalle

Kuvakkeella kohdistetaan "a" vasemmalle ja lisätään paikkamerkki. Voidaan myös kirjoittaa alignl<?> suoraan komentoikkunaan.

Align to horizontal center Icon

vaakakeskitys

Keskitetään "a" ja lisätään paikkamerkki. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa alignc<?> -käsky suoraan.

Align right Icon

tasaus oikealle

Lisätään oikealle kohdistava komento ja paikkamerkki. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa alignr<?> -käsky.

Matrix stack Icon

Matriisipino

Painikkeella lisätään neljän paikkamerkin matriisi. Suoraan kirjoittamalla matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} päästään samaan komentoikkunassa. Matriisia voi laajentaa komentoikkunassa kaikkiin suuntiin lisäämällä merkkejä. Alkion paikka kaavion sisällä merkitään kahdella koordinaatilla: ensimmäinen määrittää rivinumeron ja toinen sarakenumeron.

Gap Icon

Väli

Kuvakepainikkeella saadaan väli tai tilaa paikkamerkkien väliin. Komentoikkunaan voi kirjoittaa suoraan: ~. Käskyn paikka on välittömästi symbolin, merkin tai kokonaisen komennon jommallakummalla puolella.

Käskyt alignl, alignc ja alignr sopivat erityisesti tasaamiseen, kun

Käytettäessä tasauskäskyjä on huomioitava, että

Tasaus käytettäessä "matrix" -käskyä

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Tasaa vasemmalle

Jos rivi tai lauseke alkaa tekstillä, vasemmalle kohdistus on oletuksena. Tämä voidaan muuttaa millä tahansa tasaus-käskyllä. Esimerkkinä on stack{a+b-c*d#alignr "text"}, missä "text" on oikealle tasattu. Huomio, että tekstin on aina oltava lainausmerkeissä.

The standard centralized formulas can be aligned to the left without using the Format - Align menu. To do this, place an empty character string, that is, the inverted commas which surround any text "", before the section of formula that you want to align. For example, typing "" a+b newline "" c+d results in both equations being left-aligned instead of centered.

Varoitus-kuvake

Kirjoitettaessa komentoikkunaan on huomioitava, että joidenkin kaavojen rakenne vaatii välilyöntejä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käyttää arvoja (esimerkiksi lsup{3}) eikä paikanvaraajia.


Napsauttamalla Sulkeet ja ryhmittely saa lisää tietoa muotoilusta LibreOffice Mathissa.

Tieto indeksien, eksponenttien ja skaalauksen käytöstä on avuksi, kun dokumentti järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Please support us!