Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Toiminnon käyttäminen:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Määritteet

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Huomautus-kuvake

In describing the following attribute functions, the letter "a" in the icon refers to the placeholder that you would like to assign to the respective attribute. You can substitute this character with any other character that you choose.


Määretoiminnot

Acute accent Icon

Akuuttiaksentti

Toiminto lisää paikkamerkin ja akuuttiaksentin. Komentoikkunassa kirjoitetaan acute <?> -käsky.

Grave accent Icon

Gravis-aksentti

Toiminto lisää paikkamerkin ja gravis-aksentin. Komentoikkunassa kirjoitetaan grave <?> -käsky.

Reverse Circumflex Icon

Käänteinen sirkumfleksi

Toiminto lisää paikkamerkin ja hattumerkin ("pukkimerkin") sen päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan check <?> -käsky.

Breve Icon

Yläkaari

Toiminto lisää paikkamerkin ja yläkaaren. Komentoikkunassa kirjoitetaan breve <?> -käsky.

Circle Icon

Ympyrä

Toiminto lisää paikkamerkin ja ympyrän sen päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan circle <?> -käsky.

Vector arrow Icon

Vektorinuoli

Toiminto lisää paikkamerkin vektorinuolen kera. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa vec <?> -käsky.

Harpoon Arrow Icon

Harpoon arrow

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icon

Tilde

Toiminto lisää paikkamerkin tilden kera. Komentoikkunassa kirjoittamalla tilde <?> saadaan sama tulos.

Circumflex Icon

Sirkumfleksi

Toiminto lisää paikkamerkin ja sirkumfleksin ("hatun"). Komentoikkunassa kirjoitetaan hat <?> -käsky.

Line above (bar) Icon

Yläviiva

Toiminto lisää yläviivan ("bar") paikkamerkin päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan bar <?> -käsky.

Dot Icon

Piste

Toiminto lisää paikkamerkin ja pisteen sen päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan dot <?> -käsky.

Wide vector arrow Icon

Suuri vektorinuoli

Toiminto lisää suuren vektorinuolen paikkamerkin kera. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa widevec<?> -käsky.

Wide harpoon arrow Icon

Wide harpoon arrow

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Suuri tilde

Toiminto lisää a suuren tilden ja paikkamerkin. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa widetilde -käsky.

Wide circumflex Icon

Suuri sirkumfleksi

Toiminto lisää suuren sirkumfleksin ("hatun") paikkamerkin kera. Komentoikkunassa kirjoitetaan widehat <?> -käsky.

Double dot Icon

Kaksi pistettä

Toiminto lisää paikkamerkin ja se päälle kaksi pistettä. Komentoikkunaan voidaan kirjoittaa ddot <?> suoraan.

Line over Icon

Pitkä yläviiva

Lisätään viivan paikkamerkin yläpuolelle. Voidaan myös kirjoittaa overline <?> -käsky Komentoikkunassa. Viivan pituus säätyy itsekseen oikeaksi.

Line below Icon

Alaviiva

Toiminto lisää viivan paikkamerkin alle.Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa underline <?> -käsky.

Line through (overstrike) Icon

Yliviivaus

Toiminto lisää paikkamerkin ja viivan sen läpi (tai yliviivauksen). Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa overstrike <?> -käsky.

Triple dot Icon

Kolme pistettä

Toiminto lisää kolme pistettä paikkamerkin päälle. Komentoikkunassa kirjoitetaan dddot <?> -käsky.

Transparent Icon

Läpinäkyvä

Toiminto lisää paikkamerkin läpinäkyvälle merkille. Tämä merkki vie saman tilan kuin "a" mutta se ei näy. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa phantom <?> -käsky.

Icon

Lihavoitu fontti

Toiminto lisää paikkamerkin ja sille lihavointikäskyn. Voidaan myös kirjoittaa bold <?> -käsky komentoikkunaan.

Icon

Kursivoitu fontti

Toiminto lisää kursivoidun paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan ital <?> tai italic <?>.

Icon

Muuta kokoa

Toiminto lisää komennon, joka muuttaa kirjasimen kokoa ja kaksi paikkamerkkiä. Ensimmäinen paikkamerkki määrää fonttikoon (esimerkiksi 12) ja toisessa on teksti. Välilyönti tarvitaan arvojen väliin, jotta kaava toimisi oikein. Komentoikkunaan suoraan kirjoitettava käsky on: size <?> <?> .

Icon

Vaihda fonttia

Toiminto lisää komennon, joka vaihtaa kirjasimen tyyppiä ja kaksi paikkamerkkiä. Ensimmäinen paikkamerkki korvataan yhdellä mukautetun fontin nimellä, tai nimellä Serif, Sans tai Fixed . Toinen paikkamerkki korvataan tekstillä. Käyttäjä voi myös kirjoittaa käskynfont <?> <?> suoraan komentoikkunaan.

Kaavan värin vaihtamiseen käytetään color -komentoa. Ensiksi kirjoitetaan color, sitten värin nimi (joku näistä: white, black, cyan, magenta, red, blue, green and yellow), lopuksi kaava, merkki tai merkkijono. Syöte color green size 20 a tuottaa vihreän a-kirjaimen, fonttikokoa 20.

Komennot nbold ja nitalic poistavat kaavan osien lihavointi- ja kursivointioletusfontit. Esimerkiksi x:n kursivoinnin poisto kaavasta 5 x + 3=28 tapahtuu kirjoittamalla nitalic x:n eteen, siis 5 nitalic x + 3=28.

Huomautus-kuvake

Määritekoodien "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" and "vec" tulokset ovat vakiokokoisia. Niiden leveyttä tai pituutta ei voi säätää, kun ne sijoitetaan pitkän symbolin päälle.


Koon muuttamiseen voi käyttää komentoa size n, +n, -n, *n and /n , missä n on paikanvaraaja. Tämä on hyödyksi silloin kun kaavan peruskoko saattaa muuttua. Komennot size +n ja size -n muuttavat pistekokoa; komennot size *n ja size /n muuttavat kokoa prosenteissa. Esimerkiksi komento size *1.17 lisää merkin kokoa 17%.

Varoitus-kuvake

Huomaa, että eräät merkinnät vaativat välilyöntejä. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyse on kiinteistä arvoista eikä paikanvaraajista.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

Tieto määritteistä, indekseistä ja eksponenteista ja skaalauksesta auttaa laatimaan dokumentin tehokkaasti.

Please support us!