Sulkeet

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Toiminnon käyttäminen:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Sulkeet

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.


The following is a complete list of all available bracket types. The icon next to the bracket type indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Sulkeiden valikoima

Icon

Kaarisulkeet (sulkumerkit)

Toiminto lisää yhden paikkamerkin ja normaalit kaarisulkeet (sulkumerkit) sen ympärille. Komentoikkunaankin voi kirjoittaa (<?>) .

Icon

Hakasulkeet

Toiminto lisää yhden paikkamerkin hakasulkeissa. Komentoikkunaankin voi kirjoittaa [<?>].

Icon

Kaksoishakasulkeet

Toiminto lisää yhden paikkamerkin kaksoishakasulkeissa. Komentoikkunaankin voi kirjoittaa ldbracket <?> rdbracket.

Icon

Aaltosulkeet

Inserts a placeholder within braces (curly brackets). You can also type lbrace<?>rbrace directly in the Commands window.

Icon

Yksinkertaiset pystyviivat

Toiminto lisää paikkamerkin pystyviivojen välissä. Voi myös kirjoittaa lline <?> rline komentoikkunaan suoraan.

Icon

Kaksoispystyviivat

Toiminto lisää paikkamerkin kaksinkertaisten pystyviivojen välissä. Voi myös kirjoittaa ldline <?> rdline komentoikkunaan suoraan.

Icon

Kulmasulkeet

Toiminto lisää paikkamerkin kulmasulkeissa. Voi myös kirjoittaa langle <?> rangle komentoikkunaan.

Icon

Operaattorisulkeet

Toiminto lisää kaksi paikkamerkkiä operaattorisulkeissa. Voidaan myös kirjoittaa langle <?> mline <?> rangle komentoikkunaan.

Icon

Ryhmäsulkeet

Toiminto lisää ryhmäsulkeet. Voidaan myös kirjoittaa {<?>} komentoikkunassa.

Icon

Kaarisulkeet (skaalautuvat)

Toiminto lisää skaalautuvat kaarisulkeet ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa voidaan kirjoittaa left(<?> right) ja päästään samaa tulokseen.

Icon

Hakasulkeet (skaalattavat)

Toiminto lisää skaalautuvat hakasulkeet paikkamerkkeineen. Komentoikkunaankin voi kirjoittaa left[<?> right]. Sulkeiden koko säätyy automaattisesti.

Icon

Kaksoishakasulkeet (skaalattavat)

Toiminto lisää skaalautuvat kaksoishakasulkeet paikkamerkkeineen. Komentoikkunaankin voi kirjoittaa left ldbracket <?> right rdbracket suoraan. Sulkeiden koko säätyy automaattisesti.

Braces (scalable) Icon

Aaltosulkeet (skaalattavat)

Toiminto lisää skaalautuvat aaltosulkeet ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunaankin voi kirjoittaa left lbrace <?> right rbrace. Sulkeiden koko säätyy automaattisesti.

Single vertical bars (scalable) Icon

Yksinkertaiset pystyviivat (skaalattavat)

Toiminto lisää skaalautuvat pystyviivat ja paikkamerkin. Komentoikkunaan kirjoitetaan left lline <?> right rline. Viivojen koko säätyy automaattisesti.

Double vertical bars (scalable) Icon

Kaksoispystyviivat (skaalautuvat)

Toiminto lisää skaalautuvat kaksoispystyviivat ja paikkamerkin. Komentoikkunaan kirjoitetaan left ldline <?> right rdline. Viivojen koko säätyy automaattisesti.

Angle brackets (scalable) Icon

Kulmasulkeet (skaalattavat)

Toiminto lisää skaalautuvat kulmasulkeet ja paikkamerkin. Komentoikkunaan kirjoitetaan left langle <?> right rangle. Sulkeiden koko säätyy automaattisesti.

Operator brackets (scalable) Icon

Operaattorisulkeet (skaalattavat)

Toiminto lisää skaalautuvat operaattorisulkeet paikkamerkkeineen. Komentoikkunassa käsky kirjoitetaan left langle <?> mline <?> right rangle. Sulkeiden koko säätyy automaattisesti.

Brace top (scalable) Icon

Aaltosulkeet ylhäällä (skaalattavat)

Toiminto lisää skaalautuvan yläpuolisen aaltosulkeen paikkamerkein. Komentoikkunassa kirjoitetaan <?> overbrace <?> suorana käskynä. Sulkeen koko säätyy automaattisesti.

Brace bottom (scalable) Icon

Aaltosulkeet alhaalla (skaalattavat)

Toiminto lisää skaalautuvan alapuolisen aaltosulkeen paikkamerkein. Komentoikkunassa kirjoitetaan <?> underbrace <?> suorana käskynä. Sulkeen koko säätyy automaattisesti.

Lattiafunktion sulkeet lisätään kirjoittamalla lfloor<?>rfloor komentoikkunaan suorana käskynä.

Kattofunktion sulkeet lisätään kirjoittamalla lceil<?>rceil suorana komentoikkunan käskynä.

Skaalautuvan lattiafunktion sulkeet lisätään kirjoittamalla left lfloor<?>right rfloor suorana komentoikkunan käskynä.

Skaalautuvan kattofunktion sulkeet lisätään kirjoittamalla left lceil<?>right rceil suorana komentoikkunan käskynä.

Vihje-kuvake

Sulkeet muuttavat kokoaan automaattisesti, kun kirjoitetaan left ja right sulkeiden käskyjen eteen, esimerkiksi left(a over b right). Valinnasta Muotoile - Välistys - Luokka - Sulkeet asettelemalla prosenttilukuja saadaan myös sulkeiden kokoa ja välistystä säädettyä. Merkitsemällä Skaalaa kaikki sulkeet-valintaruutu muutokset vaikuttavat kaikkiin sulkeisiin kaavassa.


On mahdollista käyttää myös yksittäistä suljetta. Tämä tapahtuu laittamalla yksi kenoviiva \ käskyn eteen. Esimerkiksi kirjoittamalla \[ vasen hakasulje esiintyy ilman vastapuoliskoaan. Tätä voidaan käyttää käänteisten sulkeiden luomiseksi tai välien esittämiseen. Huomaa, että vain skaalaamattomia sulkeita voi käyttää yksittäin. Koon muuttamiseen käytettään size-käskyä.

Esimerkkejä yksittäisistä sulkeista

Skaalaamattomille sulkeille:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For scaled brackets use none as the bracket name

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Huomautus-kuvake

The phantom statement ensures that the last bracket is the correct size.


Varoitus-kuvake

Kirjoitettaessa suoraan komentoikkunaan on huolehdittava välilyöntien (välien) käytöstä komennon osien välissä. Tämä varmistaa rakenteen oikean tunnistuksen.


Tieto indekseistä ja eksponenteista sekä skaalauksesta on avuksi tehokkaassa kaavojen ladonnassa. Katso lisätietoja sulkeista: Sulkeet ja ryhmittely.

Please support us!