Operaattorit

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Toiminnon käyttäminen:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Operaattorit

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.


The following is a list of the available operators. An icon next to the operator name indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Operaattoritoiminnot

Limit Icon

Raja-arvo

Toiminto lisää raja-arvon merkin ja yhden paikkamerkin. Voidaan myös kirjoittaa lim <?> suoraan komentoikkunassa.

Summation Icon

Summa

Toiminto lisää summamerkin ja yhden paikkamerkin. Voidaan myös kirjoittaa sum <?> suoraan komentoikkunassa.

Product Icon

tulo

Toiminto lisää tulon merkin ja yhden paikkamerkin. Voidaan myös kirjoittaa prod <?> suoraan komentoikkunassa.

Coproduct Icon

liittotulo

Toiminto lisää liittotulon merkin ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan coprod <?>.

Upper and Lower Limit Icon

Ylä- ja alaraja

Toiminto lisää integraalin tai summauksen ylä- ja alarajan lauseet kolmine paikkamerkkeineen. Suoraan komentoikkunaan kirjoitetaan from{<?>} to{<?>} <?>. Rajojen lauseet pitää yhdistää sopiviin operaattoreihin. Rajamerkinnät keskitetään päämerkin ylä- ja alapuolella.

Integral Icon

integraali

Toiminto lisää integraalimerkin ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan int <?>.

Double Integral Icon

Kaksoisintegraali

Toiminto lisää kaksoisintegraalin symbolin ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan iint <?>.

Triple Integral Icon

Kolmoisintegraali

Toiminto lisää kolmoisintegraalin merkin ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan iiint <?>.

Lower Limit Icon

Alaraja

Toiminto lisää integraalien ja summien alarajan lauseen ja paikkamerkit. Voit myös kirjoittaa from {<?>}<?> suoraan komentoikkunaan.

Curve Integral Icon

Viivaintegraali

Toiminto lisää viivaintegraalin symbolin ja yhden paikkamerkin. Komentoikkunassa kirjoitetaan suoraan lint <?>.

Double Curve Integral Icon

Kaksoisviivaintegraali

Toiminto lisää kaksoisviivaintegraalin symbolin ja yhden paikkamerkin. Voit kirjoittaa myös komentoikkunassa suoraan llint <?>.

Triple Curve Integral Icon

Kolmoisviivaintegraali

Toiminto lisää kolmoisviivaintegraalin symbolin ja yhden paikkamerkin. Voit kirjoittaa myös komentoikkunassa suoraan lllint <?>.

Upper Limit Icon

Yläraja

Toiminto lisää ylärajan lauseen paikkamerkkien kera integraalia tai summaa varten. Voidaan myös kirjoittaa to <?><?> suoraan komentoikkunaan. Rajat ovat käytettävissä vain sopivien operaattoreiden yhteydessä.

Vihje-kuvake

Rajoja voidaan lisätä operaattoriin (esimerkiksi integraaliin) ensin napsauttamalla haluttua operaattoria ja sitten rajan symbolia. Tämä menetelmä on nopeampi kuin komentojen suora kirjoittaminen.


Komento liminf lisää alaraja-arvon yhdellä paikanvaraajalla.

Komento limsup lisää yläraja-arvon yhdellä paikanvaraajalla.

By typing oper in the Commands window, you can insert user-defined operators in LibreOffice Math, a feature useful for incorporating special characters into a formula. An example is oper %theta x. Using the oper command, you can also insert characters not in the default LibreOffice character set. oper can also be used in connection with limits; for example, oper %union from {i=1} to n x_{i}. In this example, the union symbol is indicated by the name union. However, this is not one of the predefined symbols. To define it, choose Tools - Symbols. select Special as the symbol set in the dialog that appears, then click the Edit button. In the next dialog, select Special as the symbol set again. Enter a meaningful name in the Symbol text box, for example, "union" and then click the union symbol in the set of symbols. Click Add and then OK. Click Close to close the Symbols dialog. You are now finished and can type the union symbol in the Commands window, by entering oper %union.

Vihje-kuvake

Rajat voidaan järjestää muutenkin kuin keskittämällä ne operaattorin ylä- ja alapuolelle. Tähän käytetään LibreOffice Mathin ylä- ja alaindeksejä. Esimerkiksi kirjoittamalla komentoikkunaan sum_a^b c rajat järjestyvät summamerkistä oikealle. Jos rajat muodostuvat pitemmistä lausekkeista, ne on suljettava ryhmäsulkeisiin, esimerkiksi sum_{i=1}^{2*n} b. Vanhemmista versoista kaavoja tuotaessa tämä tapahtuu automaattisesti. Merkkien välistyksen muuttamiseksi valitaan joko Muotoilu - Välistys - Luokka - Indeksit tai Muotoilu - Välistys - Luokka - Rajat. Lisää tietoa indekseistä löytyy muualta ohjeista.


Varoitus-kuvake

Kirjoitettaessa komentoikkunaan on huomioitava, että useiden operaattorien virheetön rakenne vaatii välilyöntejä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käyttää arvojen sijasta paikanvaraajia kaavassa, esimerkiksi lim a_{n}=a.


Please support us!