Relaatiot

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Toiminnon käyttäminen:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Relaatiot

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Relaatiot

is equal Icon

yhtä suuri kuin

Yhtäsuuruusmerkki (=) ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla suoraan <?> = <?> komentoikkunassapäästään samaan.

does not equal Icon

eri suuri kuin

Erisuuruusmerkki ja kaksi paikkamerkkiä lisätään joko napsauttamalla neq -kuvaketta tai komennolla. Komentoikkunassa kirjoitetaan siis<?> neq <?>-käsky.

identical to Icon

kongruentti

Kongruenssirelaation merkki ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?> equiv <?> komentoikkunassa päästään samaan.

orthogonal to Icon

kohtisuora

Kohtisuoruus- eli ortogonaalisuusrelaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Samaan pääsee kirjoittamalla <?> ortho <?> komentoikkunassa.

divides Icon

jakaa

Jaollisuusrelaation merkki lisätään. Kirjoittamalla <?> divides <?> komentoikkunassa saadaan sama lopputulos.

does not divide Icon

ei jaa

Ei jaa -merkki lisätään painikkeesta. Kirjoittamalla <?>ndivides<?> saadaan komentoikkunassa sama lopputulos.

less than Icon

pienempi kuin

Lisätään pienempi kuin -relaatio. Kirjoittamalla <?>lt<?> tai <?> < <?> komentoikkunassa saadaan sama lopputulos.

greater than Icon

suurempi kuin

Suurempi kuin -relaatio lisätään. Kirjoittamalla <?> gt <?> tai <?> > <?> komentoikkunassa saadaan sama lopputulos.

approximately equal to Icon

suunnilleen yhtä suuri

Suunnilleen yhtä suuri -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Voi myös kirjoittaa<?> approx <?> komentoikkunassa.

parallel to Icon

yhdensuuntainen

Yhdensuuntaisuusrelaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?>parallel<?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

less than or equal to (slanted) Icon

pienempi tai yhtä suuri kuin

Pienempi tai yhtä suuri kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään . Kirjoittamalla <?> leslant <?> saadaan komentoikkunassa sama tulos. (Relaation merkki on kallistettu.)

greater than or equal to (slanted) Icon

suurempi tai yhtä suuri kuin

Suurempi tai yhtä suuri kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Voidaan myös kirjoittaa <?>geslant<?> komentoikkunassa. (Relaation merkki on kallistettu.)

similar or equal to Icon

samanlainen tai yhtä suuri kuin

Samanlainen tai yhtä suuri kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?>simeq<?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

proportional to Icon

verrannollinen

Verrannollisuusrelaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?> prop <?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

less than or equal to Icon

pienempi tai yhtä suuri kuin

Pienempi tai yhtä suuri -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?> le <?> tai <?> <= <?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

greater than or equal to Icon

suurempi tai yhtä suuri kuin

Suurempi tai yhtä suuri kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Komentoikkunassakin voidaan kirjoittaa <?> ge<?> tai <?> >= <?>.

similar to Icon

samanlainen kuin

Samanlainen kuin -relaatio ja kaksi paikkamerkkiä lisätään kuvaketta napsauttamalla. Voidaan myös kirjoittaa <?>sim<?> komentoikkunassa.

toward Icon

kohti

Kohtirelaation symboli ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?> toward <?> saadaan komentoikkunassa sama tulos.

double arrow pointing left Icon

kaksoisnuoli vasemmalle

Toiminto lisää loogisen relaation kaksoisnuoli vasemmalle. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään dlarrow -käskyä.

double arrow pointing left and right Icon

kaksoisnuoli vasemmalle ja oikealle

Toiminto lisää loogisen relaation kaksoisnuoli vasemmalle ja oikealle ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään dlrarrow -käskyä.

double arrow pointing right Icon

kaksoisnuoli oikealle

Toiminto lisää loogisen relaation kaksoisnuoli oikealle ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään drarrow-käskyä.

precedes Icon

edeltää

Toiminto lisää loogisen operaattorin edeltää ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään prec -käskyä.

succeeds Icon

seuraa

Toiminto lisää loogisen operaattorin seuraa ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään succ-käskyä

not precedes Icon

ei edellä

Toiminto lisää loogisen operaattorin ei edellä ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään nprec -käskyä.

not succeeds Icon

ei seuraa

Toiminto lisää loogisen operaattorin ei seuraa ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään nsucc -käskyä.

precedes or equal Icon

edeltää tai yltää

Toiminto lisää loogisen operaattorin edeltää tai yltää ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään preccurlyeq -käskyä.

succeeds or equal Icon

seuraa tai yltää

Toiminto lisää loogisen operaattorin seuraa tai yltää ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään succcurlyeq -käskyä.

precedes or equivalent Icon

edeltää tai vastaa

Toiminto lisää loogisen operaattorin edeltää tai vastaa ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään precsim -käskyä.

succeeds or equivalent Icon

seuraa tai vastaa

Toiminto lisää loogisen operaattorin seuraa tai vastaa ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään succsim -käskyä.

Luodaksesi paljon suurempi kuin -relaation kahdella paikanvaraajalla, kirjoita <?> gg <?> tai >> Komennot-ikkunassa.

Kirjoittamalla ll tai << komentoikkunassa lisätään paljon pienempi kuin -relaatio kaavaan.

Määritelty yhtäsuuruus -relaatio kahdella paikanvaraajalla lisätään kirjoittamalla <?>def<?>.

Lisätään korrespondenssirelaation kuva -merkki (imof) kahdella paikanvaraajalla kirjoittamalla komentoikkunassa <?> transl <?>.

Komento <?>transr<?> lisää korrespondenssirelaation alkuperä -merkin (origof) kahdella paikanvaraajalla.

Varoitus-kuvake

Kirjoitettaessa komentoikkunaan on huomioitava, että useiden operaattorien virheetön rakenne vaatii välilyöntejä kaavan osien erottimeksi. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käyttää arvoja paikanvaraajien sijasta. Esimerkkinä "merkittävästi suurempi" -relaation kirjoittaminen 10 gg 1 tai a gg b.


Please support us!