Yksi- ja kaksipaikkaiset operaattorit

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Toiminnon käyttäminen:

Avataan kohdevalikko komentoikkunassa - valitaan Yksi- ja kaksipaikkaiset operaattorit

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.


The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Yksi- ja kaksipaikkaiset operaattorit

Plus Icon

Plus

Plus- ja paikkamerkki lisätään. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään + <?> -käskyä.

Minus Icon

Miinus

Miinus- ja paikkamerkki lisätään. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään -<?> -käskyä.

Plus/Minus Icon

Plusmiinusmerkki(+-)

Plusmiinusmerkki(+-) ja yksi paikkamerkki lisätään. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään +-<?> -käskyä.

Minus/Plus Icon

Miinusplusmerkki(-+)

Miinusplusmerkki(-+) ja yksi paikkamerkki lisätään. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään -+<?> -käskyä.

Addition (plus) Icon

Yhteenlasku(+)

Lisätään plusmerkki ja kaksi pakkamerkkiä. Voidaan myös kirjoittaa <?>+<?> komentoikkunassa.

Multiplication (dot) Icon

Kertolasku (piste)

Pisteoperaattori ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Voidaan myös kirjoittaa <?>cdot<?> komentoikkunassa.

Multiplication (x) Icon

Kertolasku (x)

Lisätään "x"- kertolasku ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään <?>times<?> -käskyä.

Multiplication (*) Icon

Kertolasku (*)

Asteriski kertomerkiksi ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään <?>*<?> -käskyä.

Subtraction Icon

Vähennyslasku

Vähennysmerkki ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Komentoikkunassa kirjoitettaessa käytetään. <?>-<?> -käskyä.

Division (Fraction) Icon

Jakolasku (murtolukuna)

Lisätään murtoluku, jossa on kaksi paikkamerkkiä. Voit kirjoittaa <?>over<?> komentoikkunassakin.

Division Icon

Jakolasku

Jakolaskumerkki ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Kirjoittamalla <?>div<?> komentoikkunassa saadaan sama tulos.

Division (Slash) Icon

Jakolasku (kauttaviivalla)

Lisätään kauttaviiva "/" ja kaksi paikkamerkkiä. Kirjoittamalla <?>/<?> komentoikkunassa päästään samaan.

Boolean NOT Icon

Boolen EI

Boolen EI ja paikkamerkki lisätään. Kirjoittamalla neg<?> komentoikkunassa päästään samaan.

Boolean AND Icon

Boolen JA

Boolen JA -operaattori sekä kaksi paikkamerkkiä lisätään. Sama tulos saadaan kirjoittamalla <?>and<?> Komentoikkunassa.

Boolean OR Icon

Boolen TAI

Lisätään Boolen TAI -operaattori ja kaksi paikkamerkkiä. Komentoikkunassa saadaan kirjoittamalla <?>or<?> sama tulos.

Concatenate Icon

Yhdistetty kuvaus

Yhdistetyn kuvauksen merkki ja kaksi paikkamerkkiä lisätään. Komentoikkunassa toimii <?>circ<?>-käsky.

You can also insert user-defined unary operators by typing uoper in the Commands window, followed by the syntax for the character. This function is useful for incorporating special characters into a formula. For example, the command uoper %theta x produces a small Greek letter theta (a component of the LibreOffice Math character set). You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

You can also insert user-defined binary commands by typing boper into the Commands window. For example, the command y boper %theta x produces the small Greek letter theta preceded by a y and followed by an x. You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

Kirjoittamalla <?>oplus<?> saadaan komentoikkunassa lisättyä asiakirjaan ympyröity plus -operaattori.

Kirjoittamalla <?>ominus<?> saadaan komentoikkunassa lisättyä ympyröity miinus -operaattori.

Kirjoittamalla <?>odot<?> saadaan komentoikkunassa lisättyä ympyröity piste -operaattori.

Kirjoittamalla <?>odivide<?> lisätään komentoikkunassa ympyröity jako -operaattori.

Kirjoittamalla a wideslash b komentoikkunassa saadaan kaksi kirjainta ja vinoviiva (alhaalta vasemmalta ylös oikealle) niiden väliin. Merkit asettuvat siten, että kaikki kauttaviivasta vasemmalle on korotettu ja kaikki oikealle on alhaalla. Sama käsky löytyy myös komentoikkunan kohdevalikosta.

Kirjoittamalla a widebslash b komentoikkunassa saadaan kaksi kirjainta ja kenoviiva (ylhäältä vasemmalta alas oikealle) niiden väliin. Merkit asettuvat siten, että kaikki kenoviivasta vasemmalle on alennettuna ja kaikki oikealle on korotettuna. Sama käsky löytyy myös komentoikkunan kohdevalikosta.

Kirjoittamalla sub tai sup lisätään kaavaan indeksit ja potenssimerkit, esimerkiksi a sub 2.

Vihje-kuvake

If you want to use a colon ':' as division sign, choose Tools - Symbols or click the Symbols icon on the Tools bar. Click the Edit button in the dialog that appears, then select the Special symbol set. Enter a meaningful name next to Symbol, for example, "divide" and then click the colon in the set of symbols. Click Add and then OK. Click OK to close the Symbols dialog,too. Now you can use the new symbol, in this case the colon, by entering its name in the Commands window, for example, a %divide b = c.


Varoitus-kuvake

Kirjoitettaessa komentoikkunaan on huomioitava, että useat operaattorit vaativat välilyöntejä kaavan osien väliin. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos käyttää arvoja eikä paikanvaraajia kaavassa, esimerkiksi jakolaskussa 4 div 3 tai div b.


Please support us!