Elementit

Lyhyesti: tämä osio on luettelo operaattoreista, funktioista, symboleista ja muotoilutekijöistä, jotka voidaan lisätä kaavaan.

Muutamat esimerkit valaisevat toimintojen laajuutta.

Valintaikkuna jakautuu kahteen osaan. Symbolin napsauttaminen ylemmässä osassa näyttää alivalikkomaisesti yksityiskohtaisemmat symbolit alemmassa ikkunan osassa.

Samat funktiot saa käyttöönsä komentoikkunan kohdevalikosta.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Näytä - Elementit


Yksi- ja kaksipaikkaiset operaattorit

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Relaatiot

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Joukko-operaatiot

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funktiot

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Operaattorit

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Sulkeet

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Muotoilu

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Muut symbolit

Osiossa esitellään luokittelemattomia matemaattisia symboleita.

LibreOffice Mathin esimerkkejä

Seuraavassa on luettelo LibreOffice Mathin esimerkkikaavoista.

Kaavatulkki

Kaavatulkki-osiossa on lueteltuna monia operaattoreita, funktiota, symboleja ja muotoiluominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä LibreOffice Mathissa. Useat esitetyistä koodeista voidaan lisätä Elementit-ikkunan kuvakepainikkeilla tai komentoikkunan kohdevalikosta.

Please support us!