Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the structure of numbered and bulleted paragraphs.

Poista suora muotoilu

Removes direct formatting from the selection.

Character

Vaihdetaan valittujen merkkien fonttia ja fontin muotoilua.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Luettelomerkit ja numerointi

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Object and Shape

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretÀÀn, kierretÀÀn tai kallistetaan.

Line

TehdÀÀn valitun viivan muotoiluasetukset.

Area

Asetetaan valitun piirrosobjektin tÀyttöominaisuudet.

Teksti

Asetetaan valitun piirros- tai tekstiobjektin tekstin asettelu- ja ankkurointiominaisuudet.

Interaction

MÀÀritetÀÀn, miten valitut objektit kÀyttÀytyvÀt, kun niitÀ napsautetaan esityksen aikana.

Nimi

NimetÀÀn valittu objekti, jolloin objekti löytyy sujuvasti rakenneselaimella.

Kuvaus

Annetaan valitulle objektille otsikko ja kuvaus. NÀmÀ nÀkyvÀt saavutettavuustyökaluille ja vaihtoehtoisina muotoilukoodeina asiakirjaa vietÀessÀ.

Slide Design

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Dian asettelu

Opens a submenu with slide layouts.

Ryhmittele

Ryhmittely pitÀÀ valitut objektit yhdessÀ, niin ettÀ niitÀ voi siirtÀÀ tai muokata yhtenÀ objektina.

Please support us!