Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Poista suora muotoilu

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Character

Vaihdetaan valittujen merkkien fonttia ja fontin muotoilua.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Luettelomerkit ja numerointi

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Position and Size

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretään, kierretään tai kallistetaan.

Line

Tehdään valitun viivan muotoiluasetukset.

Area

Asetetaan valitun piirrosobjektin täyttöominaisuudet.

Teksti

Asetetaan valitun piirros- tai tekstiobjektin tekstin asettelu- ja ankkurointiominaisuudet.

Slide Design

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Dian asettelu

Opens a submenu with slide layouts.

Interaction

Määritetään, miten valitut objektit käyttäytyvät, kun niitä napsautetaan esityksen aikana.

Ryhmittele

Ryhmittely pitää valitut objektit yhdessä, niin että niitä voi siirtää tai muokata yhtenä objektina.

Please support us!