Piirros-palkki

Piirros-palkissa on yleisimmät muokkausvälineet. Napsauttamalla kuvakkeen viereistä nuolta aukeaa työkalupalkki, josta voi valita lisätoimintoja.

Piirros-palkkia voi tarkastella myös tekstiasiakirjoissa ja laskentataulukoissa. Näkyvien kuvakkeiden kokoelma on lievästi asiakirjakohtainen.

Valitse

Valitse kohde käsiteltävästä diasta napsauttamalla ensin Valitse-työkalua (valkoinen nuolenkärki) piirrospalkissa ja sitten objektia diassa.

Valitaksesi useita kohteita pidä Vaihto-näppäintä pohjassa ja napsauta hiirellä.

Toisen objektin takana oleva objekti valitaan niin, että pidetään -näppäintä pohjassa ja samalla napsautetaan objektia. Seuraava objekti pinossa valitaan pitämällä pohjassa -näppäintä ja napsauttamalla hiirellä uudestaan. Edelliseen valintaan palataan pitämällä alhaalla Vaihto+-näppäimet ja sitten napsauttamalla.

Tekstin saa lisättyä objektiin kaksoisnapauttamalla sitä ja sitten kirjoittamalla.

Valinnan saa purettua napsauttamalla valitun objektin ulkopuolista aluetta tai painamalla Esc-näppäintä.

Kun kaksoisnapsauttaa työvälinettä, sitä voi käyttää peräkkäisissä tehtävissä. Jos työkalu avataan kertanapsautuksella, se palaa tehtävän jälkeen viimeiseen valintaan.

Valitse

Käsiteltävän asiakirjan objektit tulevat valintakelpoisiksi.

Icon

Valinta

Suorakulmio

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään täytteinen suorakulmio vetämällä. Napsauta siinä kohdassa, mihin halua suorakulmion kulman ja vedä sitten kuvio haluamaasi kokoon. Neliön piirtämiseksi Vaihto-näppäin pidetään vetämisen ajan pohjassa.

Kuvake

Suorakulmio

Soikio

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään täytetty soikio vetämällä. Napsauta siinä kohdassa, mihin halua soikion ja vedä sitten kuvio haluamaasi kokoon. Ympyrän piirtämiseksi Vaihto-näppäin pidetään vetämisen ajan pohjassa.

Kuvake

Soikio

Teksti

Toiminnolla piirretään tekstilaatikko avattuun asiakirjaan. Alkukohta valitaan napsauttamalla ja tekstilaatikon koko vetämällä. Valmiiseen laatikkoon voi kirjoittaa tai liittää tekstiä.

Kuvake, jossa T

Teksti

Käyrä

Piirros-palkin Käyrä-kuvake avaa Viivat-työkalupalkin, josta voidaan lisätä viivoja ja kuvioita käsiteltävään diaan.

Kuvake

Käyrä

Yhdysviivat

Yhdysviivakuvake, jossa kulmaviiva kahden suorakaiteen välissä

Yhdysviiva

Avataan Yhdysviivat-työkalupalkki, josta käsiteltävän dian objekteihin voi lisätä yhdysviivoja. Yhdysviiva on viiva, joka liittää objekteja ja säilyy kytkettynä objekteja siirrettäessä. Jos kopioidaan objekti, jossa on yhdysviivoja, myös yhdysviivat kopioituvat.

Viivat ja nuolet

Avataan Nuolet-työkalupalkki viivojen ja nuolien lisäämiseksi.

3D-kappaleet

Avataan 3D Objektit -työkalupalkki. Käsiteltävät objektit ovat kolmiulotteisia virtuaalikappaleita, joilla on syvyys-, valaistus- ja heijastusominaisuuksia. Kukin lisätty objekti muodostaa alkujaan 3D-alueen. Painamalla F3-näppäintä siirrytään alueelle. Näille 3D-objekteille voidaan avata Kolmiulotteiset tehosteet -valintaikkuna ominaisuuksien muokkaamiseksi.

3D-kuvake, jossa kuutio

3D-kappaleet

Peruskuviot

Avataan Peruskuviot-työkalupalkki, jota voi käyttää asiakirjan kuvituksen lisäämiseen.

Icon Basic shapes

Peruskuviot

Symbolikuviot

Avataan Symbolikuviot-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Symbol Shapes

Symbolikuviot

Nuolikuviot

Avataan nuolikuviot-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Block arrows

Nuolikuviot

Vuokaaviot

Avataan Vuokaavio-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Flowcharts

Vuokaaviot

Kuvatekstit

Avataan Kuvatekstit-palkki, josta voidaan lisätä puhekuplia asiakirjaan.

Icon Callouts

Kuvatekstit

Tähdet ja kyltit

Avaa Tähdet ja kyltit -työkalurivin, josta asiakirjaan voi lisätä kuvia.

Icon Stars

Tähtikuviot

Pisteet

Toiminnolla muokataan pisteitä piirroksessa.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Fonttipajan galleria

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Fonttipajan galleria

Tiedostosta

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Lisää

Kuvake

Lisää

Kierrä

Tällä välineellä kierretään objekteja.

Icon Rotate

Kierrä

Tasaus

Muutetaan valittujen objektien tasausta.

Kuvake

Tasaus

Järjestä

Valitun objektin pinojärjestystä muutetaan.

Kuvake

Järjestä

Extrusion On/Off

Kytkee 3D-efektit päälle ja pois valituissa objekteissa.

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Kuvake

Muokattu animaatio

Interaction

Määritetään, miten valitut objektit käyttäytyvät, kun niitä napsautetaan esityksen aikana.

Icon Interaction

Interaction

Please support us!