Piirros-palkki

Piirros-palkissa on yleisimmät muokkausvälineet. Napsauttamalla kuvakkeen viereistä nuolta aukeaa työkalupalkki, josta voi valita lisätoimintoja.

Piirros-palkkia voi tarkastella myös tekstiasiakirjoissa ja laskentataulukoissa. Näkyvien kuvakkeiden kokoelma on lievästi asiakirjakohtainen.

Valitse

Valitse kohde käsiteltävästä diasta napsauttamalla ensin Valitse-työkalua (valkoinen nuolenkärki) piirrospalkissa ja sitten objektia diassa.

Valitaksesi useita kohteita pidä Vaihto-näppäintä pohjassa ja napsauta hiirellä.

Toisen objektin takana oleva objekti valitaan niin, että pidetään -näppäintä pohjassa ja samalla napsautetaan objektia. Seuraava objekti pinossa valitaan pitämällä pohjassa -näppäintä ja napsauttamalla hiirellä uudestaan. Edelliseen valintaan palataan pitämällä alhaalla Vaihto+-näppäimet ja sitten napsauttamalla.

Tekstin saa lisättyä objektiin kaksoisnapauttamalla sitä ja sitten kirjoittamalla.

Valinnan saa purettua napsauttamalla valitun objektin ulkopuolista aluetta tai painamalla Esc-näppäintä.

Kun kaksoisnapsauttaa työvälinettä, sitä voi käyttää peräkkäisissä tehtävissä. Jos työkalu avataan kertanapsautuksella, se palaa tehtävän jälkeen viimeiseen valintaan.

Valitse

Käsiteltävän asiakirjan objektit tulevat valintakelpoisiksi.

Icon

Valinta

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Viivan väri

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Alue

Line

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään vetämällä jana. Painamalla Vaihto-näppäintä vedettäessä, viivan suunta rajoittuu 45 asteen kerrannaisiin.

Icon Line

Viiva

Suorakulmio

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään täytteinen suorakulmio vetämällä. Napsauta siinä kohdassa, mihin halua suorakulmion kulman ja vedä sitten kuvio haluamaasi kokoon. Neliön piirtämiseksi Vaihto-näppäin pidetään vetämisen ajan pohjassa.

Icon Rectangle

Suorakulmio

Soikio

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään täytetty soikio vetämällä. Napsauta siinä kohdassa, mihin halua soikion ja vedä sitten kuvio haluamaasi kokoon. Ympyrän piirtämiseksi Vaihto-näppäin pidetään vetämisen ajan pohjassa.

Icon Ellipse

Soikio

Nuolet

Avataan Nuolet-työkalupalkki, josta voidaan lisätä käsiteltävään diaan tai sivulle suoria viivoja eli janoja, nuolenpäisiä janoja ja mittajanoja.

Käyrä

Piirros-palkin Käyrä-kuvake avaa Viivat-työkalupalkin, josta voidaan lisätä viivoja ja kuvioita käsiteltävään diaan.

Icon Curve

Käyrä

Yhdysviivat

Icon Connector

Yhdysviiva

Avataan Yhdysviivat-työkalupalkki, josta käsiteltävän dian objekteihin voi lisätä yhdysviivoja. Yhdysviiva on viiva, joka liittää objekteja ja säilyy kytkettynä objekteja siirrettäessä. Jos kopioidaan objekti, jossa on yhdysviivoja, myös yhdysviivat kopioituvat.

Peruskuviot

Avataan Peruskuviot-työkalupalkki, jota voi käyttää asiakirjan kuvituksen lisäämiseen.

Icon Basic shapes

Peruskuviot

Symbolikuviot

Avataan Symbolikuviot-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Symbol Shapes

Symbolikuviot

Nuolikuviot

Avataan nuolikuviot-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Block arrows

Nuolikuviot

Vuokaaviot

Avataan Vuokaavio-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Flowcharts

Vuokaaviot

Kuvatekstit

Avataan Kuvatekstit-palkki, josta voidaan lisätä puhekuplia asiakirjaan.

Icon Callouts

Kuvatekstit

Tähdet ja kyltit

Avaa Tähdet ja kyltit -työkalurivin, josta asiakirjaan voi lisätä kuvia.

Icon Stars

Tähtikuviot

3D-kappaleet

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

3D-kappaleet

Kierrä

Tällä välineellä kierretään objekteja.

Icon Rotate

Kierrä

Tasaus

Muutetaan valittujen objektien tasausta.

Icon Alignment

Tasaus

Järjestä

Valitun objektin pinojärjestystä muutetaan.

Icon Arrange

Järjestä

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

Varjo

Lisätään valittuun objektiin varjo. Jos objektissa on jo varjo, varjo poistetaan. Jos kuvaketta napsautetaan, kun yhtään objektia ei ole valittuna, varjo lisätään seuraavaan piirrettävään objektiin.

Icon Add Shadow

Varjo

Rajaa

Leikataan tai skaalataan valittua kuvaa. Kuva voidaan myös palauttaa alkuperäiseen kokoonsa.

Icon Crop

Rajaa

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Suodatus

Muokkaa pisteitä

Muutetaan valitun piirrosobjektin muotoa.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Pursotus päälle/pois

Please support us!