Viivaimet

Voit käyttää apunasi LibreOffice Impressin työtilan reunoilla sijaitsevia viivaimia diaa laatiessasi. Niiden diaa vastaavat alueet ovat valkoisia.

Vihje-kuvake

Valitun objektin koko näkyy viivaimissa harmaina kaksoisviivoina. Objektin kokoa voidaan muuttaa täsmällisesti tarttumalla toiseen kaksoisviivoista ja siirtämällä se uuteen paikkaan viivaimella.


Valitun tekstiobjektin sisennykset ja sarkaimet näkyvät vaakaviivaimella. Sarkainpaikan muuttamiseksi siirretään sitä vastaava merkki asteikolla uuteen asemaan. Samoin toimitaan tekstiobjektin sisennysmerkin suhteen.

Objektien sijoittelua dialla voidaan helpottaa myös vetämällä sijoitteluapu viivaimesta. Tämä tapahtuu tarttumalla viivaimen reunaan ja vetämällä hiirellä.

Viivaimet voidaan näyttää tai kätkeä valinnalla Näytä - Viivaimet.

Viivaimen mittayksikön valinta tapahtuu niin, että sitä napsautetaan kakkospainikkeella ja avautuneesta luettelosta valitaan yksikkö.

Muuttaaksesi viivainasteikkojen origoa (nollakohtaa) tartu hiirellä viivainten leikkauskohtaan työtilan vasemmassa yläkulmassa. Pysty- ja vaakasuorat apuviivat tulevat esille. Vedä, kunnes apuviivat ovat haluamallasi origon kohdalla ja päästä sitten irti. Oletusasetukset palautetaan kaksoisnapauttamalla samaa leikkauskohtaa.

Dian marginaaleja voidaan säätää tarttumalla asteikon valkoisen alueen reunaan.

Please support us!