Muuta

Valikon toiminnot keskittyvät objektien asetteluun.

Kierrä

Kierretään valittua objektia.

Käännä

Käännetään valittua objektia joko vaakatasossa tai pystytasossa.

Muunna

Tehdään valitun objektin muuntamisen asetukset.

Järjestä

Valitun objektin pinojärjestystä muutetaan.

Align Objects

Valitut objektit tasataan toisiinsa nähden.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Nimi

Nimetään valittu objekti, jolloin objekti löytyy sujuvasti rakenneselaimella.

Ryhmittele

Ryhmitellään valitut objektit, niin että ne ovat siirrettävissä yhtenä objektina.

Pura ryhmitys

Valittu ryhmä jaetaan yksittäisiksi objekteiksi.

Siirry ryhmään

Avataan valittu ryhmä, niin että voidaan muokata yksittäisiä objekteja. Jos valitussa ryhmässä on sisäkkäisiä ryhmiä, komentoa voidaan toistaa alaryhmille.

Poistu ryhmästä

Poistutaan ryhmästä, niin ettei voida enää muokata yksittäisiä ryhmän objekteja.

Nivo

Nivotaan kaksi tai useampia kuvioita yhdeksi kuvioksi. Toisin kuin ryhmittelyssä, nivotut objektit saavat pinon alimman objektin ominaisuudet. Nivotut osapiirrokset voidaan jakaa, mutta alkuperäiset objektien ominaisuudet on menetetty.

Pura nivonta

Jaetaan nivotut objektit yksittäisiksi objekteiksi. Muodostuvat objektit saavat samat viiva- ja täyttöominaisuudet kuin nivotulla objektilla on.

Muoto-operaatiot

Luodaan kuvio kahdesta tai useammasta valitusta osapiirroksesta.

Yhdistä

Luodaan viiva tai Bézier-käyrä yhdistämällä kaksi tai useampia viivoja, Bézier-käyriä tai muita viivallisia objekteja. Suljetut täytteiset objektit muunnetaan viivoiksi ja ne menettävät täytteensä.

Erota

Erotetaan viivat, jotka on yhdistetty Yhdistä-komennolla.

Please support us!