Lisää

Valikossa lisätään esitysasiakirjaan uusia osia. Näitä ovat esimerkiksi kuvat, objektit, erikoismerkit ja toiset tiedostot.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ääni tai video

Asiakirjaan lisätään video- tai äänitiedosto.

Chart

Inserts a chart.

Laskentataulukko

Lisätään uusi taulukko käsiteltävälle dialle tai sivulle.

Toista

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Snap Point/Line

Lisätään kohdistuspiste tai kohdistusviiva (eli sijoitteluapu) objektien kohdistamiseksi sujuvasti. Kohdistuspisteet tai -viivat eivät näy tulosteessa.

Text Box

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

Kieli

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Käsiteltävään asiakirjaan lisätään irrallinen kehys. Irrallisia kehyksiä käytetään HTML-asiakirjoissa toisen asiakirjan sisällön esittämiseen.

Fonttipajan galleria

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Muotoilumerkki

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Slide Number

Lisää dia- tai sivunumeron.

Kentät

Kentät-komennolla listataan diaan lisättävissä olevat yleiset kentät.

Ylätunniste ja alatunniste

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Form Control

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Please support us!