Näytä

Valikossa hallitaan asiakirjan esitystapaa näytöllä.

Normaali näkymä

Siirrytään perusnäkymään, jossa dioja voi luoda ja muokata.

Jäsennys

Siirrytään jäsennysnäkymään, jossa voidaan järjestellä dioja ja muokata diojen pää- ja alaotsikoita.

Muistiinpanosivu

Siirrytään muistiinpano-näkymään, jossa voidaan lisätä muistiinpanoja tai huomautuksia dioille. Muistiinpanot eivät näy yleisölle esitystä pidettäessä.

Moniste

Switches to the handout page view, where you can scale several slides to fit on one printed page.

Diojen lajittelu

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

Master Slide

Switches to master slide view, where you can add elements that you want to appear on all of the slides that use the same master slide.

Master Notes

Displays the master notes, where you can set the default formatting for notes.

Työkalurivit

Valikkoriviltä avataan alavalikko, josta työkalupalkit saadaan esille tai piiloon. Työkalurivillä on kuvakepainikkeita ja valitsimia, joista LibreOffice-komennot ovat sujuvasti saatavilla.

Tilarivi

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Viivaimet

Näytetään tai piilotetaan viivaimet työtilan ylä- ja vasemmasta reunasta.

paneeli

Vuorotellaan paneelia esille ja piiloon.

Ruudukko

Asetetaan kohdistusruudukon näkyvyysominaisuudet.

Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Object Moving Helplines

Specifies whether to display guides when moving an object.

Värillinen/harmaasävyinen

Diat esitetään väreissä, harmaasävyisinä tai mustavalkoisina.

Huomautukset

Show or hide a presentation's annotations.

Master Background

Toggle the visibility of a master slide's background to be used as the background of the current slide.

Master Objects

Toggle the visibility of a master slide's objects to appear on the current slide.

Pohja

Add header, footer, date, and slide number placeholders to the master slide.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles

Opens the Styles deck of the Sidebar, which lists the available graphic and presentation styles for applying and editing.

Clip Art Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Rakenneselain

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Zoomaus

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).

Please support us!