Diaesityksen näyttäminen

Dianäytöksen eli -esityksen käynnistämiseen on useita tapoja. Kun dianäytöstä pidetään, ohjauksen voi suorittaa näppäimillä tai hiiren painikkeita napsauttamalla.

Oletuksena on, että dianäytös alkaa aina ensimmäisestä diasta. Esityksen pitäjä vaihtaa kaikki diat viimeiseen asti. Näitä asetuksia voidaan muuttaa.

Diaesitykset suorittaminen

tip

Press Esc to abort the slide show before its end.


Monia muita näppäimiä on käytettävissä dianäytöksen ohjaamiseen. Käyttäjä voi myös napsauttaa kakkospainikkeella. Näin avataan kohdevalikko, jossa on käyttökelpoisia komentoja.

Automaattisen dianäytöksen pitäminen (kioski-tila)

Jotta seuraava dia vaihtuisi aina automaattisesti, kullekin dialle pitää olla määritetty siirtymä.

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. In the Advance Slide area, click After and enter a time duration.

  3. Click Apply Transition to All Slides.

tip

Kullekin dialle voidaan valita erillinen aikansa seuraavaan diaan siirtymiselle. Kokeile ajoituksia -toiminto auttaa saamaan ajoitukset sopiviksi.


Jotta siirryttäisiin ensimmäiseen diaan, kun kaikki diat on esitetty, pitää dianäytös asettaa toistumaan automaattisesti.

  1. Valitse Diaesitys - Esityksen asetukset.

  2. In the Presentation Mode area, choose Loop and repeat after and set the duration of the pause between shows.

Diaesityksen suorittaminen tiedostosta

LibreOffice voidaan käynnistää komentoriviltä parametrein -show ja Impress-tiedoston nimi. Esimerkiksi tiedoston omaesitys.odp käynnistämiseksi komentoriviltä kirjoitetaan seuraava komento:

soffice -show filename.odp

Tässä oletetaan, että soffice on järjestelmän ohjelmapolulla, ja omaesitys.odp sijaitsee käsiteltävässä kansiossa.

Please support us!