LibreOffice Impressin käyttöohjeet

LibreOfficen yleisten aiheiden ohjesivulta löytyy kaikkiin moduuleihin sopivia käyttöohjeita ikkunoiden ja valikoiden käyttöön, LibreOffice-ohjelmiston mukauttamiseen, tietolähteisiin, galleriaan ja vedä ja pudota -toimintoon ja vastaaviin.

Jos halutaan ohjeita toisesta moduulista, vaihdetaan tuon moduulin ohjeet esille navigointialueen valintaluettelosta.

Esityksen esikatselu ja tulostus

Diaesityksen näyttäminen

Diojen järjestyksen vaihtaminen

Animoidut dianvaihdot

Changing the Background Fill

Uusi mukautettu esitys

Zoomaus näppäimin

Harjoittele dian vaihdon ajoitusta

Pikatulostus aineistoa karsien

Animoidut ja kolmiulotteiset objektit

Animating Objects in Presentation Slides

GIF-animaatiokuvien luominen

Animaatioiden vienti GIF-tiedostomuodossa

Alempien objektien poiminta

2D-objektien muuntaminen käyriksi, monikulmioiksi ja 3D-objekteiksi

Tuonti ja vienti

HTML-sivujen tuonti esityksiin

Esityksen tallennus HTML-muodossa

Väri-, liukuvärjäys- ja viivoituspalettien lataaminen

Viiva- ja nuolityylien lataaminen

Esityksen tulostaminen

Dian tulostaminen paperikokoon sovittaen

Muissa tiedostomuodoissa tallennettujen asiakirjojen avaaminen

Asiakirjojen tallentaminen muihin tiedostomuotoihin

Muut aiheet

Näppäinoikoteiden käyttö LibreOffice Impressissä

Objektien ryhmittely

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Muotoilun kopiointi kopioi muotoilu -työkalulla

Asiakirjaan tehdyn suoran muotoilun peruuttaminen

Changing the Background Fill

Adding a Header or a Footer to All Slides

Fonttipaja graafisten tekstitehosteiden tuottamisessa

Zoomaus näppäimin

Käyrien piirtäminen

Käyrien muokkaaminen

Liimapisteiden käyttäminen

Insert Slide from File

Laskentataulukoiden sijoittaminen dioihin

Kirjainten muuntaminen piirrosobjekteiksi

Bittikarttakuvien muuntaminen vektorigrafiikaksi

Viivatyylien käyttäminen työkalupalkin avulla

Nuolityylien määritteleminen

Viivatyylien määrittely

Please support us!