Käyrien muokkaaminen

Käyrän osa eli segmentti koostuu kahdesta arvopisteestä (päätepisteestä) ja kahdesta ohjauspisteestä (kahvasta). Ohjausjana yhdistää ohjauspisteet arvopisteisiin. Käyrän muotoa voidaan muuttaa muuntamalla arvopisteet eri tyypeiksi tai vetämällä ohjauspisteet eri asemaan.

Viivan ominaisuuksia voidaan muokata myös valitsemalla Muotoilu - Viiva.

Kuvake

Käyrän arvo- ja ohjauspisteiden tarkastelemiseksi valitaan viiva ja napsautetaan sitten Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta. Arvo- eli ankkuripisteet esitetään neliöinä ja ohjauspisteet esitetään ympyröinä. Ohjauspiste voi peittää arvopisteen.

Käyrän osan säätäminen

 1. Valitse käyrä ja napsauta sitten Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta.

 2. Tee jokin seuraavista:

Käyrän katkaiseminen

Vain käyrä, jolla on kolme tai useampia arvopisteitä, voidaan katkaista.

 1. Valitse käyrä ja napsauta sitten Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta.

 2. Valitse arvopiste ja napsauta sitten Muokkaa pisteitä -palkkiin Katkaise käyrä -kuvaketta.

Suljetun kuvion luominen

 1. Valitse käyrä ja napsauta sitten Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta.

 2. Napsauta Muokkaa pisteitä -palkissa Sulje Bézier -kuvaketta.

Käyrän arvopisteen muuntaminen

 1. Valitse käyrä ja napsauta sitten Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta.

 2. Napsauta muunnettavaa arvopistettä ja tee sitten jokin seuraavista:

Pisteiden lisääminen

 1. Valitse käyrä ja napsauta sitten Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta.

 2. Muokkaa pisteitä-palkissa napsauta Lisää pisteitä-kuvaketta.

 3. Napsauta viivaa lisättävän pisteen kohdalta ja vedä lyhyesti.

Vihje-kuvake

Jos arvo- eli ankkuripisteellä ei ole ohjauspistettä, valitse arvopiste ja napsauta sitten Muokkaa pisteitä -palkin Muunna käyräksi-kuvaketta.


Pisteiden poistaminen

 1. Valitse käyrä ja napsauta sitten Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta.

 2. Napsauta poistettavaa pistettä.

 3. Muokkaa pisteitä-palkissa napsauta Poista pisteet-kuvaketta.

Please support us!