HTML-sivujen tuonti esityksiin

Tekstitiedostot, mukaan lukien HTML-asiakirjat, voidaan tuoda dialle.

Tekstin lisääminen tiedostosta dialle

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. Valitse "Teksti" tai "HTML-asiakirja" tiedoston tyypiksi.

  3. Paikallista lisättävän tekstin tiedosto ja napsauta sitten Lisää.

Jos tekstitiedostossa on enemmän tekstiä kuin voidaan lisätä yhdelle dialle, teksti voidaan jakaa useammalle dialle.

  1. Kaksoisnapsauta lisättyä tekstiä päästäksesi muokkaustilaan.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Toista vaiheet 1 ... 3 kunnes koko teksti on dioilla.

Please support us!