Liimapisteiden käyttäminen

Impressissä ja Draw'ssa käyttäjä voi yhdistää kaksi kuviota viivalla, jota kutsutaan yhdysviivaksi. Kun piirretään yhdysviivoja kuvioiden välille, yhdysviivat kiinnittyvät kunkin kuvion liimapisteisiin. Kussakin kuviossa on joitakin oletusliimapisteitä, joiden sijainti riippuu määrätystä kuviosta. Käyttäjä voi lisätä mukautettuja liimapisteitä kuvioon ja kytkeä yhdysviivat mukautettuihin liimapisteisiin.

Liimapisteiden lisääminen ja muokkaaminen

  1. Tee jokin seuraavista kaikkien elementtien olemassa olevien liimapisteiden näyttämiseksi:

  2. Napsauta Lisää liimapisteitä -kuvaketta Liimapisteet-palkissa.

  3. Valitse dialla oleva elementti, johon haluat lisätä liimapisteitä.

  4. Napsauta kuvion sisäpuolella kohtaa, johon haluat liimapisteen lisätä.

    Jos kuvio on täytteinen, voidaan napsauttaa missä tahansa kuvion sisällä. Jos kuvio on täytteetön, voidaan napsauttaa kehystä liimapisteen lisäämiseksi. Lisättyä liimapistettä voidaan vetää toiseen paikkaan kuvion sisällä.

Lisää liimapisteitä -kuvakkeen viereisillä neljällä kuvakkeella valitaan suunnat, jotka ovat sallittuja yhdysviivalle kyseisessä liimapisteessä. Tietylle liimapisteelle voidaan valita yksi tai useampia suuntia.

Jos Suhteellinen liimapiste -kuvake on aktiivinen, liimapisteet siirtyvät säilyttäen suhteellisen asemansa objektin reunoihin nähden, kun objektin kokoa muutetaan.

Jos Suhteellinen liimapiste -kuvake ei ole aktiivinen, sen viereiset kuvakkeet eivät enää ole harmaina poissa käytöstä. Näillä kuvakkeilla voidaan määrätä, mihin liimapiste sijoitetaan, kun objektin kokoa muutetaan.

Please support us!