Adding a Header or a Footer to All Slides

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Pohjia on dioille, muistiinpanoille ja monisteille.

Valmistettujen ylä- tai alatunnisteobjektien lisääminen

Kullakin pohjatyypillä on joitakin esivalmistettuja alueita, joihin voidaan sijoittaa päivämäärä, alatunniste ja dian numero.

Kun vaihdetaan pohjanäkymään, voidaan mainittuja alueita siirrellä vapaasti pohjalla. Käyttäjä voi lisätä tekstiä ja muuttaa alueiden kokoa. Alueiden sisällöt voidaan valita ja niihin käyttää tekstin muotoilua. Esimerkiksi fontin koko ja väri voidaan vaihtaa.

tip

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Objects that you insert on a master slide are visible on all slides that are based on that master slide.

 1. Valitse Näytä - Ylätunniste ja alatunniste.

  Esille tulee valintaikkuna, jolla on kaksi sivua: Diat sekä Muistiinpanot ja monisteet, joissa voit syöttää sisältöä ennalta määritellyille alueille.

  Header Footer Dialog

  Oletuksena Päivämäärä ja aika -valintaruutu on merkitty, mutta muotoilu on asetettu kiinteäksi ja tekstin syöttökenttä on tyhjä, joten dioille ei näy päivämäärää ja kellonaikaa.

  Oletuksena Alatunniste-valintaruutu on merkitty, mutta tekstin syöttökenttä on tyhjä, joten dioilla ei näy alatunnistetta.

  Oletuksena Dian numero valintaruutu on tyhjä, joten dianumerot eivät näy.

 2. Syötä tai valitse sisältö, jonka pitää näkyä dioilla.

 3. If you want to change the position and formatting of the master objects, choose View - Master.

  You see the master slide with areas near the bottom. You can move the areas , and you can select the fields and apply some formatting. You can also enter some text here which will be shown next to the fields.

 4. Napsauta päivämäärän aluetta ja siirrä päivämäärän ja ajan kenttää. Valitse <päivämäärä/kellonaika> -kenttä ja käytä muotoilua muuttaaksesi kaikkien diojen päivämäärän ja ajan muotoilun. Sama soveltuu alatunnisteen ja dianumeron alueisiin.

 5. Normally the predefined elements of the master slide are set to visible in the presentation. You can control the visibility of the predefined elements by choosing Slide - Master Elements.

  Master Layout Dialog

Tekstiobjektien lisääminen ylä- tai alatunnisteobjekteiksi

You can add a text object anywhere on the master slide.

 1. Choose View - Master Slide.

 2. On the Drawing bar, select the Text iconIcon.

 3. Drag in the master slide to draw a text object, and then type or paste your text.

 4. Valitse Näytä - Normaali, kun olet valmis.

tip

Kenttiä, kuten päivämäärä tai sivunumero, voidaan myös lisätä ylä- tai alatunnisteeseen valitsemalla Lisää - Kentät.


Please support us!