2D-objektien muuntaminen käyriksi, monikulmioiksi ja 3D-objekteiksi

You can convert two-dimensional (2D) objects to create different shapes. LibreOffice can convert 2D objects to the following object types:

Kaksi 3D-objektityyppiä

Piirrosobjektin muuntaminen käyräkuvioksi

  1. Valitse kaksiulotteinen objekti dialta tai sivulta.

  2. Napsauta kakkospainikkeella objektia ja valitse Muunna - Käyräksi

Objektin muodon muuttamiseksi napsautetaan Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta Pisteet-kuvake, jossa viivoin yhdistettyjä pisteitä ja vedetään objektin kahvoista. Vetämällä kahvan ohjauspisteistä voidaan muuttaa käyrän muotoa.

Kaksiulotteisen objektin muuntaminen monikulmioksi

  1. Valitse kaksiulotteinen objekti dialta tai sivulta.

  2. Napsauta kakkospainikkeella objektia ja valitse Muunna - Monikulmioksi

Objektin muodon muuttamiseksi napsautetaan Piirros-palkin Pisteet-kuvaketta Pisteet-kuvake, jossa viivoin yhdistettyjä pisteitä ja vedetään objektin kahvoista.

Kaksiulotteisen objektin muuntaminen 3D-kappaleeksi

  1. Valitse kaksiulotteinen objekti dialta tai sivulta.

  2. Napsauta Piirros-palkin Pursotus käytössä / poissa käytöstä -kuvaketta Pursotus-kuvake, jossa neliöstä nuoli kuutioon tai napsauta kakkospainikkeella objektia ja valitse Muunna - Pursota 3D-kappaleeksi.

3D-virtuaalikappaleiden eli -objektien ominaisuuksien muokkaamiseen käytetään Viivat ja täyttö ja 3D-asetukset -palkkeja.

Vihje-kuvake

Tekstiobjektien muuntamiseksi kolmiulotteisiksi käytetään Piirros-palkin Fonttipajan galleria -kuvaketta Fonttipaja-kuvake, jossa A kehystetyssä taulussa.


Kaksiulotteisen objektin muuntaminen 3D-pyörähdyskappaleeksi

Luodaan kolmiulotteinen kuvio pyöräyttämällä valittu objekti pystyakselinsa ympäri.

  1. Valitse kaksiulotteinen objekti dialta tai sivulta.

  2. Napsauta kakkospainikkeella objektia ja valitse Muunna - 3D-pyörähdyskappaleeksi

3D-objektien ominaisuuksien muokkaamiseen käytetään Viivat ja täyttö -palkkia ja 3D-asetukset -palkkia.

Vihje-kuvake

Kaksiulotteista kappaletta voi kiertää ennen kuin sen muuntaa monimutkaisemmaksi kuvioksi.


Please support us!