LibreOffice Impressin pikanäppäimet

Seuraavassa on lueteltu LibreOffice Impressin pikanäppäimet.

Myös yleiset LibreOffice-pikanäppäimet ovat käytettävissä.

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


LibreOffice Impressin funktionäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

F2

Muokataan tekstiä.

F3

Siirry ryhmään.

+F3

Poistu ryhmästä.

Vaihto+F3

Monista

F4

Sijainti ja koko

F5

Katsellaan dianäytös.

+Shift+F5

Rakenneselain

F7

Spelling

+F7

Synonyymisanasto

F8

Muokataan pisteitä.

+Shift+F8

Sovitetaan teksti kehykseen.

Styles


Dianäytöksen pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

Esc or -

Lopetetaan esitys.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Esitetään seuraava tehoste (siirrytään seuraavaan diaan, jos tehosteita ei ole esitettäväksi).

+Page Down

Siirrytään seuraavaa diaan tehosteet ohittaen.

[numero] + Enter

Kirjoitetaan dian numero ja Enteriä painamalla siirrytään diaan.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Toistetaan edellinen tehoste uudestaan. Jos dialla ei ole edellistä tehostetta, esitetään edellinen dia.

+Page Up

Siirrytään edelliseen diaan tehosteet ohittaen.

Home

Siirrytään näytöksen viimeiseen diaan.

End

Siirrytään näytöksen ensimmäiseen diaan.

+ Page Up

Siirry edelliseen diaan.

+ Page Down

Siirry seuraavaan diaan.

B tai .

Esitetään mustaa näyttöä seuraavaan näppäin- tai hiiritoimintoon asti.

W tai ,

Esitetään valkoista näyttöä seuraavaan näppäin- tai hiiritoimintoon asti.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Normaalinäkymän pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

Plus(+)

Lähennä

Miinus(-)

Loitonna

Kerto(×) (numeronäppäimistö)

Sovitetaan sivu ikkunaan.

Jako(÷) (numeronäppäimistö)

Lähennytään valittua objektia.

Shift++G

Ryhmittele valitut objektit.

Vaihto++A

Puretaan valittu ryhmitys.

+ click

Siirrytään ryhmään, niin että ryhmän yksittäistä objektia voidaan muokata. Napsautus ryhmän ulkopuolella palauttaa normaalinäkymään.

+Shift+K

Nivotaan valitut objektit.

+Shift+K

Puretaan valittu nivottu objekti.

+ Plus key

Tuo eteen.

Shift++ Plus key

Siirrä eteenpäin.

+ Minus key

Siirrä taaksepäin.

Shift++ Minus key

Vie taakse.


Tekstin muokkaamisen pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+Tavuviiva(-)

Käyttäjän määräämä tavutus.

+Vaihto+Miinus (-)

Sitova yhdysmerkki (ei tavutusta)

+Vaihto +Välinäppäin

Lisätään sitova välilyönti, jota ei tavuteta eikä laajenneta tekstiä tasattaessa.

Vaihto+Enter

Rivinvaihto kappaleen vaihtumatta

Vasen nuolinäppäin

Siirrä kohdistin vasemmalle

Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitaan vasemmalle

+Vasen nuolinäppäin

Siirry sanan alkuun

+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitaan vasemmalle sana kerrallaan

Oikea nuolinäppäin

Siirrä kohdistin oikealle

Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitaan oikealle

+Oikea nuolinäppäin

Siirry seuraavan sanan alkuun

+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitaan oikealle sana kerrallaan

Ylänuolinäppäin

Kohdistinta siirretään ylemmälle riville

Vaihto+Ylänuolinäppäin

Valitaan rivejä yläsuuntaan

+Ylänuolinäppäin

Kohdistinta siirretään edellisen kappaleen alkuun

Alanuolinäppäin

Kohdistinta siirretään alemmalle riville

Vaihto+Alanuolinäppäin

Valitaan rivejä alasuuntaan

+Alanuolinäppäin

Siirretään kohdistin kappaleen loppuun. Seuraava näppäinpainallus siirtää kohdistimen seuraavan kappaleen loppuun

Siirry rivin alkuun

Siirry valiten rivin alkuun

Mene rivin loppuun

Mene valiten rivin loppuun

Mene dian tekstilohkon alkuun

Mene dian tekstilohkon loppuun

Poista teksti sanan loppuun asti

+Askelpalautin

Poista teksti sanan alkuun asti

Luettelossa: poista tyhjä kappale käsiteltävän kappaleen edeltä

+Vaihto+Del

Poista teksti virkkeen loppuun asti

+Vaihto+Askelpalautin

Poista teksti virkkeen alkuun asti


LibreOffice Impressin pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

Nuolinäppäin

Siirretään valittua objektia tai sivun näkymää nuolen suuntaan.

+ Arrow Key

Liikutetaan sivun näkymää.

Vaihto + vetäminen

Rajoitetaan valitun objektin liikesuunta vaaka- ja pystysuunniksi.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

-näppäin

Pidä pohjassa vetäessäsi hiirellä objektia. Objektia joko piirretään tai sen kokoa muutetaan keskipiste liikkumattomana.

+ napsautus

Valitaan objekti, joka on valittuna olevan takana.

+Vaihto + napsautus

Valitaan objekti, joka on nyt valittuna olevan edessä.

Vaihto + napsautus

Valitaan vierekkäiset kohteet tai tekstirivi. Napsautetaan valinnan aloituskohdassa, siirretään kohdistin valinnan lopetuskohtaan ja painetaan Vaihtoa napsautettaessa.

Vaihto + veto hiirellä (kokoa muutettaessa)

Painetaan Vaihtoa hiirellä objektia vedettäessä, jolloin objektin koko muuttuu mittasuhteet säilyttäen.

Sarkain

Valitaan objektit niiden luomisjärjestyksessä.

Vaihto+Sarkain

Valitaan objektit käänteisesti niiden luomisjärjestykseen nähden.

Esc

Poistutaan toimintatilasta.

Enter

Aktivoi paikanvarausobjektin uudessa esityksessä (vain, jos kehys on valittu).

+Enter

Siirrytään seuraavaan dian tekstiobjektiin.

Jos dialla ei ole tekstiobjekteja, tai jos ollaan jo viimeisessä tekstiobjektissa, uusi dia lisätään työstettävän dian jälkeen. Uusi dia on asettelultaan työstettävän dian kopio.

Page Up

Siirrytään edelliseen diaan. Ei vaikuta ensimmäisessä diassa.

Page Down

Siirrytään seuraavaan diaan. Ei vaikuta viimeisessä diassa.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Pikanäppäin

Toiminto

Home- tai End -näppäin

Kohdistetaan ensimmäiseen tai viimeiseen diaan.

Vasen- tai Oikeanuolinäppäin tahi Page Up tai Page Down -näppäin

Kohdistetaan seuraavaan tai edelliseen diaan.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!