Lisää

Kuvake

Lisää

Avataan Lisää-työkalupalkki, jossa asiakirjaan voidaan lisätä objekteja, mukaan lukien kaaviot, taulukot ja kuvat.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

New Slide

Irrallinen kehys

Lisää käsiteltävään asiakirjaan irrallisen kehyksen. Irrallisia kehyksiä käytetään HTML-asiakirjoissa toisen asiakirjan sisällön esittämiseen.

Icon Floating frame

Irrallinen kehys

Insert /Objects from File

Käyttäjä voi lisätä koko tiedoston tai määrättyjä osia tiedostosta.

Icon Insert Slide from File

Laskentataulukko

Lisätään uusi taulukko käsiteltävälle dialle tai sivulle.

Icon Insert Table

Table

Tiedostosta

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Ääni tai video

Asiakirjaan lisätään video- tai äänitiedosto.

Icon Media

Media / Audio or Video

Kaava

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Kaavio

Icon Chart

Kaavio

OLE-objekti

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objekti

Please support us!