Käyrä

Piirros-palkin Käyrä-kuvake avaa Viivat-työkalupalkin, josta voidaan lisätä viivoja ja kuvioita käsiteltävään diaan.

Painamalla Vaihto-näppäintä pohjassa voit rajoittaa hiiren piirtosuunnan 45 asteen kerrannaisiin. Jos taas painat -näppäintä, uusi piste ei liity edelliseen pisteeseen. Näin voidaan luoda erillisistä viivoista koostuvia objekteja. Painaen -näppäintä piirtäessäsi pientä objektia suurempaan, vielä avoimeen objektiin, voit vähentää pienemmän objektin suuremmasta, jolloin suuremmassa näyttää olevan reikä.

Suljetut kuviot täyttyvät Viivat ja täyttö -palkin Alueen tyyli / täyttö -ruudussa näkyvällä täytteellä.

Käyrä, täytetty

Piirretään täytteinen suljettu kuvio Bézier-käyristä. Napsautetaan vapaavalintaista aloituskohtaa, vedetään, vapautetaan ja siirretään osoitin käyrän loppukohtaan ja napsautetaan. Siirretään osoitinta ja napsautetaan taas suoran osuuden lisäämiseksi käyrälle. Kaksoisnapsautetaan lopuksi kuvion sulkemiseksi.

Kuvake, jossa ympyrää sivuava jana

Käyrä, täytetty

Monikulmio, täytetty

Piirretään täytteinen suljettu kuvio janoista. Napsautetaan vapaavalintaista aloituskohtaa, vedetään janan piirtämiseksi. Napsautetaan uudestaan sivun muodostavan janan päättämiseksi ja jatketaan napsauttelua loppujen sivujen määrittämiseksi. Kaksoisnapsautetaan murtoviivasta muodostuvan monikulmion piirtämisen lopettamiseksi. Monikulmion sivun suunnan rajoittaminen 45 asteen monikerraksi tapahtuu painamalla Vaihto-näppäintä napsautettaessa.

Monikulmio-kuvake, jossa murtoviivan rajaama kuvio

Monikulmio, täytetty

Monikulmio (45°), täytetty

Piirretään täytteinen suljettu kuvio janoista, joiden suunnat ovat 45 asteen monikertoja. Napsautetaan vapaavalintaista monikulmion aloituskohtaa, vedetään janan piirtämiseksi. Napsautetaan uudestaan sivun muodostavan janan päättämiseksi ja jatketaan napsauttelua loppujen monikulmion sivujen määrittämiseksi. Kaksoisnapsautetaan monikulmion piirtämisen lopettamiseksi. Sivun, jota ei ole rajoitettu 45 asteeseen, piirtäminen tapahtuu painamalla Vaihto-näppäintä napsautettaessa.

Kuvake, jossa suorakulmainen kuvio

Monikulmio (45°), täytetty

Vapaamuotoinen viiva, täytetty

Piirretään vapaamuotoinen viiva vetämällä dialle. Kun painike vapautetaan, LibreOffice luo suljetun muodon piirtämällä janan loppupisteestä viivan alkupisteeseen. Viivan rajaama kuvio täytetään käytössä olevalla täyttövärillä.

Kuvake, jossa kynä ja alue

Vapaamuotoinen viiva, täytetty

Käyrä

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Kuvake, jossa kaarta sivuava jana

Käyrä

Monikulmio

Piirretään murtoviiva, joka koostuu suorista osaviivoista eli janoista. Osaviivat piirretään vetämällä ja sen loppupiste määritetään napsauttamalla. Tämä jälkeen piirretään vetämällä uusi jana. Kaksoisnapsautus viimeistelee murtoviivan piirtämisen. Suljetun monikulmion piirtämiseksi kaksoisnapsautetaan lopuksi alkupistettä.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Kuvake, jossa murtoviiva

Monikulmio

Monikulmio (45°)

Piirretään murtoviiva, joka koostuu suorista osaviivoista, joiden suunnat on rajoitettu 45 asteen monikertoihin. Vedetään osaviivan piirtämiseksi ja määritetään loppupiste napsauttamalla. Tämä jälkeen piirretään vetämällä uusi jana. Kaksoisnapsautus lopettaa murtoviivan piirtämisen. Suljetun kuvion piirtämiseksi painetaan -näppäintä ja kaksoisnapsautetaan.

Murtoviivakuvake, jossa suorakulmainen viiva

Monikulmio (45°)

Vapaamuotoinen viiva

Piirretään vapaamuotoinen viiva vetämällä. Viivan lopussa vapautetaan hiiren painike. Suljettu viiva saadaan aikaan vapauttamalla hiiren painike lähellä viivan aloituskohtaa.

Kuvake, jossa viiva ja kynä

Vapaamuotoinen viiva

Please support us!