Soikio

Työkalurivien mukautusta käyttäen voidaan lisätä Soikio-kuvake, joka avaa Ympyrät ja soikiot -työkalupalkin.

Soikio

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään täytteinen soikio vetämällä. Napsautetaan siinä kohdassa, mihin soikio eli ellipsi halutaan ja vedetään sitten kuvio aiottuun kokoon. Ympyrän piirtämiseksi Vaihto-näppäin pidetään vetämisen ajan pohjassa.

Ellipsi-kuvake

Soikio

Ympyrä

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään vetämällä täytteinen ympyrä. Napsautetaan aloituskohdalla ja vedetään sitten ympyrä täyteen kokoonsa. Soikiota piirrettäessä painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä.

Ympyräkuvake

Ympyrä

Soikion lohko

Piirretään avoimeen asiakirjaan täytteinen kuvio, jonka määrittää ellipsin kaari ja kaksi sädettä. Soikiolohkon piirtämiseksi vedetään pohjaellipsi haluttuun kokoon ja napsautetaan sitten aiotun sektorin säteitä vastaavissa kohdissa. Napsautusten ei tarvitse osua soikioon. Kun luodaan ympyräsektori, painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä pohjakuviota.

Soikiokuvake, jossa ellipsistä puuttuu sektori

Soikion lohko

Ympyrän sektori

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan täytteinen kuvio, jonka määrittää ympyrän kaari ja kaksi sädettä. Sektorin piirtämiseksi vedetään ympyrä haluttuun kokoon ja napsautetaan sitten aiotun sektorin säteitä vastaavissa kohdissa. Napsautusten ei tarvitse osua soikioon. Kun luodaan soikiosektori, painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä pohjakuviota.

Sektorikuvake

Ympyrän sektori

Soikion segmentti

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan täytteinen kuvio, jonka määrittää soikion kaari ja jänne. Soikiosegmentti piirretään vetämällä aluksi soikio halutun kokoiseksi ja napsauttamalla sitten jänteen molempia päitä vastaavilla suunnilla, ei välttämättä soikiossa. Ympyräsegmenttiä piirrettäessä vedetään pohjakuvio Vaihto-näppäintä painaen.

Soikiosegmenttikuvake

Soikion segmentti

Ympyrän segmentti

Piirretään avoimeen asiakirjaan täytteinen kuvio, jonka määrittää ympyrän kaari ja jänne. Ympyräsegmentti piirretään vetämällä aluksi ympyrä halutun kokoiseksi ja napsauttamalla sitten jänteen molempia päitä vastaavilla suunnilla. Soikiosegmenttiä piirrettäessä vedetään pohjakuvio Vaihto-näppäintä painaen.

Ympyräkuvake, josta oikea yläosa oikaistu

Ympyrän segmentti

Soikio, täyttämätön

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään tyhjä soikio vetämällä. Napsauta siinä kohdassa, mihin halua soikion ja vedä sitten kuvio haluamaasi kokoon. Ympyrän piirtämiseksi Vaihto-näppäin pidetään vetämisen ajan pohjassa.

Soikiokuvake, tyhjä

Soikio, täyttämätön

Ympyrä, täyttämätön

Käsiteltävään asiakirjaan piirretään tyhjä ympyrä vetämällä. Napsauta siinä kohdassa, mihin halua ympyrän ja vedä sitten kuvio haluamaasi kokoon. Soikion piirtämiseksi Vaihto-näppäin pidetään vetämisen ajan pohjassa.

Ympyräkuvake, tyhjä

Ympyrä, täyttämätön

Soikion lohko, täyttämätön

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan tyhjä kuvio, jonka määrittää ellipsin kaari ja kaksi sädettä. Soikiolohkon piirtämiseksi vedetään pohjaellipsi haluttuun kokoon ja napsautetaan sitten ensimmäisen säteen määrittämiseksi. Siirretään osoitin toisen sektorin reunana toimivan säteen kohdalle ja napsautetaan. Napsautusten ei tarvitse osua soikioon. Kun luodaan ympyräsektori, painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä pohjakuviota.

Sektorikuvake, tyhjä

Soikion lohko, täyttämätön

Ympyrän sektori, täyttämätön

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan tyhjä kuvio, jonka määrittää ympyrän kaari ja kaksi sädettä. Ympyräsektorin piirtämiseksi vedetään kuvio haluttuun kokoon ja napsautetaan sitten ensimmäisen säteen määrittämiseksi. Siirretään osoitin toisen sektorin reunana toimivan säteen kohdalle ja napsautetaan. Napsautusten ei tarvitse osua ympyrään. Kun luodaan soikiolohkoa, painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä pohjakuviota.

Soikiosektori-kuvake, tyhjä

Ympyrän sektori, täyttämätön

Soikion segmentti, täyttämätön

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan tyhjä kuvio, jonka määrittää soikion kaari ja jänne. Soikiosegmentti piirretään vetämällä aluksi kuvio halutun kokoiseksi ja napsauttamalla sitten jänteen aloituskohdan määrittämiseksi. Siirretään kohdistin jänteen lopetuskohdan suunnalle ja napsautetaan. Napsautusten ei tarvitse osua soikioon. Ympyräsegmenttiä piirrettäessä vedetään pohjakuvio Vaihto-näppäintä painaen.

Soikiosegmenttikuvake, tyhjä

Soikion segmentti, täyttämätön

Ympyrän segmentti, täyttämätön

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan tyhjä kuvio, jonka määrittää ympyrän kaari ja jänne. Ympyräsegmentti piirretään vetämällä aluksi kuvio halutun kokoiseksi ja napsauttamalla sitten jänteen aloituskohdan määrittämiseksi. Siirretään kohdistin jänteen lopetuskohdan suunnalle ja napsautetaan. Napsautusten ei tarvitse osua ympyrään. Soikiosegmenttiä piirrettäessä vedetään pohjakuvio Vaihto-näppäintä painaen.

Ympyräsegmentti-kuvake, tyhjä

Ympyrän segmentti, täyttämätön

Kaari

Piirretään kaari avoimeen asiakirjaan. Ensiksi saadaan vetämällä tulokseksi sopivan kokoinen soikiopohja. Sen kehää apuna käyttäen napsautetaan kaaren alkupisteen ja loppupisteen suunnalla. Napsautusten ei tarvitse osua soikioon. Ympyräkaarta piirrettäessä painetaan Vaihto-näppäintä pohjakuviota vedettäessä.

Kaari-kuvake

Kaari

Ympyrän kaari

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan ympyrän kaari. Ympyrän kaari piirretään vetämällä aluksi ympyrä halutun kokoiseksi ja napsauttamalla sitten kaaren aloituspäätä. Siirretään osoitin kaaren lopetuspisteen suunnalle ja napsautetaan, ei kuitenkaan välttämättä ympyrässä. Soikion kaarta piirrettäessä vedetään pohjakuvio Vaihto-näppäintä painaen.

Ympyrän kaari -kuvake

Ympyrän kaari

Please support us!