Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Diaesitys - Muokattu animaatio

Piirros-palkissa napsauta

Kuvake

Muokattu animaatio


Animaatioluettelo

Animaatioluettelossa on kaikki käsiteltävän dian mahdolliset animaatiot.

Each list entry consists of the following two rows:

Lisää

Adds another animation effect for the selected object on the slide.

Poista

Poistetaan valittu animaatiotehoste animaatioluettelosta.

Vaihda järjestys

Napsautetaan yhtä painikkeista valitun animaatiotehosteen siirtämiseksi luettelossa ylemmäksi tai alemmaksi.

Category

Select an animation effect category. The following categories are available:

Effect

Select an animation effect.

Aloita

Displays when the selected animation effect should be started. The following start options are available:

Properties: Direction, Amount, Color, Fill color, Size, Line color, Font, Font size, Typeface

Valitaan animaation lisäominaisuuksia. Napsautetaan ... -painiketta Tehosteasetukset-valintaikkunan avaamiseksi, jossa voidaan valita ja soveltaa ominaisuuksia.

Duration

Specifies the duration of the selected animation effect.

Delay

The animation starts delayed by this amount of time.

Automaattinen esikatselu

Merkinnällä määrätään, että uusi tai muokattu tehoste esikatsellaan dialla sitä määritettäessä.

Toista

Esikatsellaan valittu animaatiotehoste.

Please support us!