Animaatio

Creates a custom animation on the current slide. You can only use existing objects to create an animation.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Animated Image.


tip

Animaatioita voi kopioida ja liittää LibreOffice Writeriin.


Animaatio

Esitetään animaation objektien ennakkonäytös. Voidaan myös painaa Toista-painiketta animaation tarkastelemiseksi.

Siirrytään animaatiosarjan ensimmäiseen kuvaan.

Ensimmäinen-kuvake, jossa kaksoiskärki vasemmalle pystyviivaan

Ensimmäinen kuva

Toistetaan animaatio takaperin.

Taaksepäin-kuvake, jossa nuolenkärki vasemmalle

Taaksepäin

Pysäytetään animaation toisto.

Seis-kuvake, jossa harmaa neliö

Seis

Toistetaan animaatio.

Toista-kuvake, jossa nuolenkärki oikealle

Toista

Siirrytään animaatiosarjan viimeiseen kuvaan.

Viimeinen-kuvake, jossa kaksoiskärki oikealle pystyviivaan

Viimeinen kuva

Kuvan numero

Ilmaistaan käsiteltävän kuvan sijainti animaatiosarjassa. Jos halutaan tarkastella toista kuvaa, syötetään sen numero tai käytetään ylä- tai alanuolivalitsinta.

Kesto

Annetaan käsiteltävän kuvan näyttämisen kesto sekunneissa. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun on valittu Bittikarttaobjekti-asetus Animaatioryhmä-alueelta.

Toistojen määrä

Asetetaan animaation toistokerrat. Jos animaation halutaan toistuvan jatkuvasti, valitaan Maks..

Kuva

Lisätään objekteja animaatioon tai poistetaan niitä.

Liitä objekti

Lisätään valitut objektit yhtenä kuvana.

Liitä objekti -kuvake, jossa suorakaide ja osoitin

Liitä objekti

Objektit yksittäin

Lisätään kutakin valittua objektia kohti yksi kuva. Jos valitaan ryhmitelty objekti, kustakin ryhmän objektista luodaan kuva.

Voidaan myös valita animaatio, kuten animoitu GIF, ja napsauttaa tätä kuvaketta sen avaamiseksi muokattavaksi. Kun animaation muokkaus lopetetaan, napsautetaan Luo-painiketta uuden animaation lisäämiseksi dialle.

Kuvake, jossa kuviopino ja osoitin

Objektit yksittäin

Poista nykyinen kuva

Poistetaan nykyinen kuva animaatiosarjasta.

Kuvan poiston kuvake, jossa suorakaide ja punainen X

Poista nykyinen kuva

Poista kaikki kuvat

Poistetaan kaikki animaation kuvat.

Kuvien poiston kuvake, jossa kuviopino ja punainen X

Poista kaikki kuvat

Luku

Kuvien kokonaismäärä animaatiossa.

Animaatioryhmä

Asetetaan objektin animaatio-ominaisuudet.

Objektiryhmä

Kuvat kootaan yhdeksi objektiksi, niin että ne voidaan siirtää ryhmänä. Yksittäiset objektit ovat yhä muokattavissa kaksoisnapsauttamalla ryhmää dialla.

Bittikarttaobjekti

Kuvat yhdistetään yhdeksi kuvaksi.

Tasaus

Kohdistetaan kuvat animaatiossa.

Luo

Lisätään animaatio käsiteltävään diaan.

Please support us!