Yhdysviivat

Sets the properties of a connector.

Tyyppi

Luettelossa on saatavilla olevat yhdysviivatyypit. Yhdysviivoja on neljää tyyppiä: vakio, viiva, suora ja käyrä.

Viivanosien viistoudet

Määritetään viivanosien viistous. Tulos näkyy esikatseluikkunasta.

Viivanosa 1

Anna 1. viivanosan viistousarvo.

Viivanosa 2

Anna 2. viivanosan viistousarvo.

Viivanosa 3

Anna 3. viivanosan viistousarvo.

Line spacing

Asetetaan yhdysviivojen riviväli.

Alussa, vaakasuuntaan

Annetaan vaakasuuntaisen tilan määrä, joka halutaan yhdysviivan alkuun.

Alussa, pystysuuntaan

Annetaan pystysuuntaisen tilan määrä, joka halutaan yhdysviivan alkuun.

Lopussa, vaakasuuntaan

Annetaan vaakasuuntaisen tilan määrä, joka halutaan yhdysviivan loppuun.

Lopussa, pystysuuntaan

Annetaan pystysuuntaisen tilan määrä, joka halutaan yhdysviivan loppuun.

(Palautetaan viivan viistous)

Resets the line skew values to the default. (This command is only accessible through the context menu).

Please support us!