Mitoitus

Muutetaan valitun mittaviivan pituutta, mittayksikköä ja apuviivojen ominaisuuksia.

note

Mikäli mittaviivan viiva- tai nuolityyliä halutaan muuttaa, valitaan Muotoilu - Viiva.


Toiminnon käyttäminen:

Mittajanan kohdevalikossa valitaan Mitat.

Viivat ja nuolet työkalupalkissa napsautetaan Mittajana-kuvaketta.

Icon Dimension Line

Mittajana


A Dimension Line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.

Viiva

Asetetaan mittaviivan etäisyysominaisuudet ja apuviivat suhteessa toisiinsa ja perusviivaan.

Mittaviivan etäisyys

Määritetään näkyvän mittaviivan etäisyys mittapisteiden perusviivasta (etäisyys = 0).

Päätyjen yläulkonema

Määritetään vasemman ja oikean mitta-apuviivalle sen osuuden pituus, joka ulottuu perusviivasta katsottuna kauemmaksi kuin mittaviiva (etäisyys = 0). Positiivisilla arvoilla mitta-apuviivat ulottuvat mittaviivan ohi ja negatiivisilla arvoille mitta-apuviivojen päät eivät ulotu mittaviivaankaan.

Päätyjen etäisyys

Määritetään oikean ja vasemman mitta-apuviivan etäisyys perusviivasta. Positiivisilla arvoilla mitta-apuviivat alkavat perusviivasta etäämpänä ja negatiivisilla arvoille mitta-apuviivojen päät alkavat perusviivan toiselta puolelta mittaviivasta katsottuna.

Vasemman päädyn pituus

Määritetään vasemman mitta-apuviivan etäisyyttä perusviivasta. Positiiviset arvot ulottavat apuviivan perusviivan toiselle puolelle mittaviivasta katsottuna ja negatiiviset arvot siirtävät apuviivan päätä perusviivasta mittaviivaan päin.

Oikean päädyn pituus

Määritetään oikeanpuoleisen mitta-apuviivan etäisyys perusviivasta. Positiiviset arvot ulottavat apuviivan perusviivan toiselle puolelle mittaviivasta katsottuna ja negatiiviset arvot siirtävät apuviivan päätä perusviivasta mittaviivaan päin.

Mittaviiva objektin alapuolella

Valintamerkintä vaihtaa Viiva-alueen ominaisuudet peilikuviksi perusviivan suhteen.

Desimaaleja

Määritetään, monenko desimaalin tarkkuudella viivan pituus ilmoitetaan.

Selite

Asetetaan mittatekstin ominaisuudet.

Tekstin sijainti

Määritetään mittatekstin asema suhteessa mittaviivaan ja mitta-apuviivoihin.

warning

Automaattinen pystysuunta ja Automaattinen vaakasuunta -valintaruutujen pitää olla tyhjiä, ennen kuin voidaan määrätä Tekstin sijainti.


Automaattinen pystysuunta

Mittatekstin sijainti määräytyy optimaalisesti pystysuunnassa.

Automaattinen vaakasuunta

Mittatekstin sijainti määräytyy optimaalisesti vaakasuunnassa.

Näytä mittayksikkö

Merkinnällä määrätään, että mittayksikkö on näkyvissä. Käytettävä mittayksikkö on valittavissa luettelosta.

Mittaviivan suuntaisesti

Merkinnällä määrätään, että teksti on mittaviivan suuntaisesti. Ilman merkintää teksti on kohtisuorassa viivaa vastaan.

Esikatselukenttä

Displays a preview of the current selection.

Please support us!