Ylätunniste ja alatunniste

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Header and Footer.

Choose Insert - Page number.

Choose Insert - Date and time.


Ylätunniste ja alatunniste -valintaikkunassa on seuraavat välilehdet:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

Sisällytä diaan

Määritetään dioille tulevat osatekijät.

Ylätunniste

Merkittynä vaikuttaa, että Ylätunnisteteksti-kenttään kirjoitettava teksti lisätään dian alaosaan.

Ylätunnisteteksti

Kirjoitetaan dian yläosaan tuleva teksti.

Päivämäärä ja aika

Dialle lisätään päivämäärä ja kellonaika.

Kiinteä

Näytetään tekstikenttään kirjoitettavat päivämäärä ja kellonaika.

Vaihtuva

Merkinnällä määrätään, että kenttään tulee dian luomispäivämäärä ja kellonaika. Päivittyvän päivämäärän muoto valitaan luettelosta.

Kieli

Valitaan päivämäärän ja kellonajan kieli.

Alatunniste

Merkittynä vaikuttaa, että Alatunnisteteksti-kenttään kirjoitettava teksti lisätään dian alaosaan.

Alatunnisteteksti

Kirjoitetaan dian alaosaan tuleva teksti.

Dian numero / Sivunumero

Lisätään dia- tai sivunumero.

Älä näytä ensimmäisessä diassa

Tässä määritellyt tiedot eivät näy esityksen ensimmäisellä dialla.

Käytä kaikkiin

Applies the settings to all the slides in your presentation, including the corresponding master slides.

Käytä

Sovelletaan käsillä olevia asetuksia valittuihin dioihin.

Please support us!