Jäsennys

Siirrytään jäsennysnäkymään, jossa voidaan järjestellä dioja ja muokata diojen pää- ja alaotsikoita.

Toiminnon käyttäminen:

Choose View - Outline.


Tekstin muotoilu -palkissa on seuraavat kuvakepainikkeet diojen otsikoille:Korota, Alenna, Siirrä ylemmäs ja Siirrä alemmas. Jos diaotsikoita järjestellään näppäimistöltä, pitää kohdistin sijoittaa otsikon alkuun ja painaa Sarkainta otsikon siirtämiseksi hierarkiassa alemmaksi. Tasoa ylemmäksi otsikko siirretään painamalla Vaihto+Sarkain.

Ylin jäsennystaso vastaa diaotsikoita ja alemmat tasot vastaavat alaotsikoita dioilla.

Please support us!