Esitys

Diojen yleisiä komentoja.

Toiminnon käyttäminen:

Choose View - Toolbars - Presentation.


Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Dian asettelu

Opens a submenu with slide layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Monista dia

Kopio käsiteltävästä diasta lisätään sitä seuraavaksi diaksi.

Laajenna dia

Luodaan uusi dia jokaisesta valitun dian ylimmän jäsennystason kohdasta (teksti, joka on otsikkotekstiä yhden tason alempana jäsennyshierarkiassa). Jäsennystekstistä tulee uuden dian otsikko. Alemmat jäsennystasot tulevat tasoa ylemmäksi uudella dialla.

Diaesitys

Starts your slide show.

Please support us!