Duplicate

Valitusta objektista tehdÀÀn yksi tai useampia kopioita.

Toiminnon kÀyttÀminen:

Choose Edit - Duplicate.

Vaihto+F3


Duplicate dialog

Objektien monistus

Kopioiden mÀÀrÀ

Annetaan tehtÀvien kopioiden lukumÀÀrÀ.

Valinnan arvot

Icon Values

Annetaan valitun objektin vaaka- ja pystykoordinaatit X-akselille ja Y-akseli -ruutuihin vastaavasti kuin myös aloitus- ja lopetusruutujen objektien tÀyttövÀrit. Syötetty kiertokulma ei vaikuta valittuun objektiin.

Sijoittelu

Asetetaan monistettavien objektien asema ja kiertokulma suhteessa valittuun objektiin.

X-akselille

Annetaan vaakaetÀisyys valitun objektin ja monistettavan objektin keskipisteiden vÀlillÀ. Positiiviset arvot siirtÀvÀt kopioituvaa objektia oikealle ja negatiiviset arvot vasemmalle.

Y-akseli

Annetaan pystysuuntainen etÀisyys valitun objektin ja monistettavan objektin keskipisteiden vÀlillÀ. Positiiviset arvot siirtÀvÀt kopioituvaa objektia alas ja negatiiviset arvot ylös.

Kulma

SyötetÀÀn kulma (0 ... 359 astetta), jonka kopio-objekti kiertyy. Positiiviset arvot kiertÀvÀt monistettavaa objektia myötÀpÀivÀÀn (ja negatiiviset arvot vastapÀivÀÀn).

Koon muutos

MÀÀrÀtÀÀn monistettavan objektin koko.

Leveys

Annetaan mitta, jolla monistettavan objektin leveyttÀ suurennetaan tai pienennetÀÀn.

Korkeus

Annetaan mitta, jolla monistettavan objektin korkeutta suurennetaan tai pienennetÀÀn.

VĂ€rit

Asetetaan vÀrit valitulle objektille ja monistettavalle objektille. Jos kopioita tehdÀÀn enemmÀn kuin yksi, nÀmÀ vÀrit mÀÀrittÀvÀt vÀrisarjan alun ja lopun.

Aloita

Valitaan vÀri kohdistetulle objektille.

Loppu

Valitaan vÀri monistettavalle objektille. Jos kopioita tehdÀÀn enemmÀn kuin yksi, tÀtÀ vÀriÀ kÀytetÀÀn viimeisessÀ kopiossa.

Vakio

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Oletusarvojen lataamista ei edellÀ vahvistuskysely.


Please support us!