Makrojen turvallisuus

Makroturvallisuus-valintaikkuna tulee esille, kun asiakirjassa on yksi tai useampia makroja. Valintaikkunan voi myös avata - LibreOffice - Suojaus -lehdeltä.

Turvallisuustaso

Luotetut lähteet

Please support us!