Java-käynnistysparametrit

Tätä valintaikkunaa käytetään Java-ajoympäristön (JRE) valinnaisten käynnistysparametrien antamiseen. Tässä valintaikkunassa tehdyt asetukset ovat voimassa kaikille käynnistettäville JRE-ympäristöille.

Toiminnon käyttäminen:

Choose - LibreOffice - Advanced.


Java-käynnistysparametri

Syötetään JRE-käynnistysparametri samalla tavalla kuin komentorivillä. Napsautetaan Määritä-painiketta parametrin lisäämiseksi määriteltyjen parametrien luetteloon.

Huomautus-kuvake

Polkunimissä ei käytetä ohjausmerkkisarjoja tai lainausmerkkejä.


Esimerkiksi "myprop"-järjestelmäominaisuuden osoittamiseksi kansioon syötetään seuraava parametri:

-Dmyprop=c:\program files\java

JRE-vianjäljityksen käyttöön ottamiseksi syötetään seuraavat parametrit:

-Xdebug

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

Huomautus-kuvake

Nämä muutokset tulevat voimaan, kun LibreOffice käynnistetään uudelleen.


Määritellyt käynnistysparametrit

Luettelossa on määritellyt JRE-käynnistysparametrit. Parametrin poistamiseksi valitaan parametri ja napsautetaan sitten Poista.

Add

Lisätään käsiteltävä JRE-käynnistysparametri luetteloon.

Edit

Opens a dialog where the selected JRE start parameter can be edited.

Poista

Poistetaan valittu JRE-käynnistysparametri.

Please support us!