Lisäasetukset

Määritetään LibreOfficen Java-sovellustuen asetukset, sisältäen sen, mitä Java-ajoympäristöä (JRE) käytetään. Tätä kautta otetaan käyttöön myös kokeelliset (epävakaat) ominaisuudet kuten makrojen nauhoitus.

Toiminnon käyttäminen:

Choose - LibreOffice - Advanced.


Options Advanced Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Java-asetukset

note

The current list of LibreOffice modules and resources that depends on Java is available in the wiki.


Käytä Java-ajoympäristöä

Sallitaan Java-sovellusten suorittaminen LibreOfficessa. Kun Java-sovellus pyrkii hakemaan kiintolevyltä, kehote avautuu.

Asennetut Java-ajoympäristöt (JRE):

Valitaan käytettävä JRE. Joissakin järjestelmissä on odotettava minuutin verran, että luettelo tulee valmiiksi. Joissakin järjestelmissä LibreOffice on käynnistettävä uudestaan, jotta asetukset tulevat voimaan. JRE:n polku näkyy luetteloruudun alapuolella.

You can override the default JRE of the operating system with one of the following alternatives:

Lisää

Lisätään polku JRE:n juurihakemistoon tietokoneella. Polku määrätään avautuvassa valintaikkunassa.

Parametrit

Avataan Java-käynnistysparametrit -valintaikkuna.

Luokkapolku

Avataan Luokkapolku-valintaikkuna.

Optional Features

Ota käyttöön kokeelliset ominaisuudet

Enables features that are not yet complete or may contain known bugs. The list of these features is different version by version, or even it can be empty.

Salli makrojen nauhoittaminen

Enables macro recording. The Tools - Macros - Record Macro menu item is available.

Expert Configuration

Opens the Expert Configuration dialog for advanced settings and configuration of LibreOffice.

Please support us!