Asetukset

Määritetään kaikkien kaava-asiakirjojen asetuksia.

Toiminnon käyttäminen:

Open a Math document, choose - LibreOffice Math - Settings.


Tulostusasetukset

Ammatti

Merkinnällä määrätään, että asiakirjan nimi on tulosteessa.

Kaavan teksti

Merkinnällä määrätään, että Komento-ikkunan sisältö on tulosteessa, sen loppuosassa.

Reunus

Käytetään ohutta kehystä kaava-alueen ympärille tulosteessa.Otsikkorivi ja kaavan teksti kehystetään vain, jos niiden valintaruutu on aktiivinen.

Tulostusmuoto

Alkuperäinen koko

Tulostetaan kaava ilman käytetyn fonttikoon sovitusta. On mahdollista, että laajoilla kaavoilla osa komentotekstistä jää tulostumatta.

Sovita sivulle

Kaava sovitetaan tulostesivun muotoon. Todellinen koko määräytyy käytetystä tulosteen arkkikoosta.

Skaalaus

Pienennetään tai suurennetaan tulostettavan kaavan kokoa määritettävän kertoimen mukaan. Suurennuskerroin joko kirjoitetaan Skaalaus-kenttään suoraan tai käytetään askelluspainikkeita.

Muut valinnat

Ohita merkit ~ ja ' rivin lopussa

Merkinnällä määrätään, että nämä välin korvausmerkit poistetaan, jos ne ovat rivin lopussa. Aikaisemmissa LibreOffice-versioissa näiden merkkien käyttö rivin lopussa esti kaavan oikean reunan jäämisen pois tulosteesta.

Sisällytä vain käytetyt symbolit (pienempi tiedostokoko)

Tallentaa kaavan mukana vain ne symbolit, joita kaavassa käytetään. Aikaisemmissa LibreOfficen versioissa kaikki symbolit tallennettiin jokaisen kaavan mukana.

Please support us!