Yleistä

Määritellään piirros- ja esitysasiakirjojen yleiset asetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Tekstiobjektit

Salli pikamuokkaus

Merkinnällä määrätään, että tekstiobjektin napsautus johtaa suoraan tekstinmuokkaustilaan.

Vain tekstialue valittavissa

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Asetukset

Käytä taustavälimuistia

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Kopioi siirrettäessä

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Objektit aina siirrettävissä

Merkinnällä määrätään, että objekti on siirrettävissä Kierrä-työkalua käytettäessäkin. Jos Objektit aina siirrettävissä -ruutu ei ole merkitty, Kierrä-työkalua voidaan käyttää vain objektin kiertämiseen.

Älä vääristä käyrän objekteja (vain piirroksissa)

Säilytetään Bézier-pisteiden ja tasopiirrosobjektien kohdistus toisiinsa nähden, kun objektin muotoa muutetaan.

Mittayksikkö

Determines the Unit of measurement for presentations.

Sarkainkohdat

Määritetään sarkainväli.

Yhteensopivuus (asiakirjakohtaiset asetukset)

Please support us!