Yleistä

Määritellään piirros- ja esitysasiakirjojen yleiset asetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Tekstiobjektit

Salli pikamuokkaus

Merkinnällä määrätään, että tekstiobjektin napsautus johtaa suoraan tekstinmuokkaustilaan.

Vain tekstialue valittavissa

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Uusi asiakirja (vain esityksissä)

Start with Template Selection

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Asetukset

Käytä taustavälimuistia

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Kopioi siirrettäessä

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Objektit aina siirrettävissä

Merkinnällä määrätään, että objekti on siirrettävissä Kierrä-työkalua käytettäessäkin. Jos Objektit aina siirrettävissä -ruutu ei ole merkitty, Kierrä-työkalua voidaan käyttää vain objektin kiertämiseen.

Älä vääristä käyrän objekteja (vain piirroksissa)

Säilytetään Bézier-pisteiden ja tasopiirrosobjektien kohdistus toisiinsa nähden, kun objektin muotoa muutetaan.

Mittayksikkö

Determines the Unit of measurement for presentations.

Sarkainkohdat

Määritetään sarkainväli.

Esittäminen (vain esityksissä)

Ota käyttöön etähallinta

Sallii Bluetooth-kauko-ohjauksen Impressin ollessa käytössä. Poista valinta kohdasta Salli kauko-ohjaus estääksesi kauko-ohjauksen käytön.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Skaalaus (vain piirroksissa)

Mittakaava

Determines the drawing scale on the status bar. Right-click on the scale factor in the status bar to open a list of possible values.

Yhteensopivuus (asiakirjakohtaiset asetukset)

Alueen asetukset ovat voimassa vain käsiteltävälle asiakirjalle.

Käytä tulostimen mittoja asiakirjan muotoilussa

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Huomautus-kuvake

Jos asetukset tehdään käsiteltävälle asiakirjalle ja se sitten tallennetaan, esimerkiksi vanhempaan binäärimuotoon, tämä asetus ei tallennu. Jos myöhemmin avataan vanhemman muodon tiedosto, tämä asetus saadaan oletuksista.


Add spacing between paragraphs and tables

Merkinnällä määrätään, että LibreOffice Impress laskee kappaleiden välistyksen täsmälleen samoin kuin Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint lisää kappaleen alavälin seuraavan kappaleen yläväliin laskiessaan kappaleiden väliä. LibreOffice Impress käyttää vain suurempaa kahdesta välistä.

Please support us!